تعبیر خواب نارنگی در خواب ابن سیرین و نابلسی

تعبیر خواب نارنگی در خواب ابن سیرین و نابلسی

دیدن نارنگی در خواب بیانگر مژده و برآورده شدن آرزوها است تعبیر خواب نارنگی که یکی از خواب های خوبی است که انسان در خواب می بیند و خواب خوبی محسوب می شود زیرا نارنگی حاوی مواد مغذی بسیار مهمی است. برای انسان که به او در تقویت و تقویت ایمنی کمک می کند و همچنین به رشد بدن کمک می کند.

نارنگی در خواب بیانگر خوش شانسی، برآورده شدن آرزوها و آینده خوب است.

همچنین ممکن است برایتان جالب باشد: تعبیر خواب دیدن قرائت شنیدن سوره الحاقه در خواب.

تعبیر خواب یوسفی از ابن سیرین

عالم بزرگوار ابن سیرین آن خواب را به منظره ای که نظر در خواب می بیند تعبیر کرده است تعبیراتی که در کتاب های خود آورده چنین است:

 • اگر چشم انداز دیدن نارنگی در فصلش است و تازه و مزه آن خوش طعم بود، این نشان دهنده رزق و روزی با پول فراوان در دوره آینده است.
 • اگر بینایی دیدن نارنگی های پوسیده یا تازه نیست، این نشان می دهد که فرد بیمار است یا حسادت دارد.
 • در صورتی که میمون در حال خوردن میوه نارنگی دیده شود، این نشان می دهد که شخص پول می گیرد یا تاجری است که سود زیادی به دست می آورد.
 • شاید برای شما هم جالب باشد: تعبیر خواب دیدن کافی شاپ در خواب

  تفسیر بینش النابلسی یوسفی

  ابن سیرین تعابیر زیادی از این رؤیت بیان کرده است، از جمله تعابیری که از دیدن خرگوش در خواب ذکر کرده است و خواب یوسفی در خواب به نابلسی آمده است:

 • اگر مردی در خواب ببیند که نارنگی بسیار جمع کرده و طعم تازه و مرفهی می دهد، دلیل بر این است که با حلال مال زیادی به دست آورده است.
 • اما اگر بینش این باشد که مرد نارنگی فراوان جمع کند اما مرفه نباشد، از کار غیر قانونی پول می گیرد و باید هر چه زودتر توبه کند.
 • همچنین ممکن است برایتان جالب باشد: تعبیر خواب دیدن نی در خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب یوسفی برای زن شوهردار ابن سیرین

  ابن سیرین آن خواب زن شوهردار را تعبیر کرد که با تعبیر او از خواب زمین تفاوت داشت و تعبیر خواب یوسفی برای زن شوهردار به این سطور آمده است:

 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که نارنگی سبز می بیند، بیانگر آن است که شوهرش در زندگی خرد و عقل دارد.
 • اگر در خواب ببیند که در حال پوست کندن نارنگی است، این دلیلی بر این است که او یک بچه جدید خواهد داشت یا پول زیادی به دست می آورد.
 • اگر این دید که خانم مقدار زیادی میوه های نارنگی گندیده جمع می کند، نشان می دهد که او به بیماری مبتلا می شود و ممکن است باعث مرگ او شود.
 • اگر این بینش که او نارنگی می خورد و خوشمزه می خورد، این نشان می دهد که فرزندان او در آینده مهم خواهند بود.
 • تعبیر دیدن نارنگی در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن نارنگی در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوها و آرزوهاست.
 • همچنین دیدن خرید نارنگی در خواب بیانگر پیوستن دختر به شغلی معتبر است.
 • همچنین نشان دهنده تغییرات مثبت در زندگی دختر است.
 • تعبیر خواب پوست نارنگی در خواب

 • دیدن پوست نارنگی در خواب بیانگر احساساتی است که ابراز خواهید کرد.
 • همچنین نشان دهنده دستیابی به اهداف و موفقیت است.
 • نارنگی و پرتقال در خواب

 • دیدن نارنگی و پرتقال نشان دهنده خستگی و درد است اما برطرف می شود.
 • دیدن پرتقال های پوسیده نشان دهنده مشکلات و نگرانی هاست.
 • پوست کندن نارنگی در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن زنان مجرد در حال پوست کندن نارنگی نشان دهنده فردی در زندگی اوست که ممکن است به زودی با او نامزد شود.
 • پوست نارنگی در خواب نشانه ازدواج دختر با کسی است که او می خواهد.
 • نارنگی نشانه خوش شانسی و خبر خوب است.
 • نارنگی های شیرین در خواب بیانگر برآورده شدن رویاها و آرزوهاست.
 • خوردن نارنگی در خواب برای زن متاهل

 • دیدن نارنگی در خواب برای زن شوهردار، بیانگر فراوانی رزق و روزی و خیر فراوان است.
 • خوردن نارنگی در خواب بیانگر به زودی حاملگی است برای زن متاهل.
 • دانه های نارنگی در خواب

 • دیدن کاشت بذر بیانگر اعتبار، شکوه و افتخار است.
 • همچنین نشان دهنده پرستیژ است.
 • و فرزندان خوب
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا