تعبیر خواب شانه زدن مو در خواب

تعبیر خواب شانه زدن مو در خواب

تعبیر خواب شانه زدن مو در خواب که شانه زدن مو در خواب بیانگر مقام و منزلت بلند است و دیدن مو در خواب برای زن مجرد دلیل بر نزدیک شدن به ازدواج اوست، همچنان که شانه زدن موها نشان دهنده از بین رفتن نگرانی و اضطراب و بهبود شرایط زندگی.

شانه کردن، حالت دادن و مرتب کردن مجدد موها یکی از رویایی هایی است که بسیاری از افراد در خواب خود می بینند، این بینش دارای معانی و تعابیر مختلفی است، زیرا با توجه به وضعیت مو، اعم از بلند بودن، مجعد بودن مو، متفاوت است. موهای خوب و سایر بیماری ها

شانه زدن مو در خواب اعم از اینکه بیننده دختر مجرد باشد یا زن متاهل یا حامله و همچنین اینکه بیننده مرد باشد، در مقاله زیر به تفسیر این رؤیت خواهیم پرداخت.

شانه کردن مو در خواب نوشته ابن سیرین:

 • ابن سیرین می گوید که اگر ببیند که موها را شانه می کند و موها بلند است، بیانگر آن است که به او خیر و مال زیادی می رسد.
 • اما اگر انسان ببیند که موهای کوتاه را شانه می کند، بیانگر آن است که علم زیادی به دست می آورد و در مقامی بالا می رود.

 • اگر انسان ببیند که با شانه چوبی موهایش را شانه می کند، نشان دهنده شادی و ثبات است.

 • و هديه دادن شانه چوبي به زن از شوهرش، نشان دهنده اين است كه همسرش به زودي حامله مي شود و اگر ببيند كه شانه نقره اي هديه گرفته است، نشان دهنده مال زياد است.

 • اگر انسان ببیند که به سختی موهایش را شانه می کند و موها مجعد است.

 • این نشان می دهد که بیننده خواب از مشکلات و اضطراب های زیادی در زندگی خود رنج می برد.

 • اما اگر ببیند که موهایش را به راحتی شانه می کند، نشان دهنده این است که به بسیاری از اهدافی که فرد به دنبال آن است دست خواهد یافت.

 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب دیدن مدل مو در خواب

  تعبیر خواب کوتاه کردن مو برای زنان مجرد:

 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که موهای خود را با شانه چوبی شانه می کند، بیانگر این است که این دختر دختری خوش اخلاق و با دین است.

 • این دید همچنین نشان می دهد که او به زودی با مرد جوانی آشنا می شود و با او ازدواج می کند.

 • اگر ببیند که موهایش را با شانه آهنی شانه می کند، نشان دهنده مشکلات زیادی است.

 • و اینکه یک جوان خیانتکار در زندگی او وجود دارد که برای او مشکلات زیادی ایجاد می کند.

 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب دیدن شانه در خواب

  چشم اندازی از شانه کردن مو برای زنان باردار:

 • فقهای تعبیر خواب می گویند: اگر زن حامله در خواب ببیند که موهای خود را راحت و صاف می کند.

 • او به زودی زایمان خواهد کرد و زایمان او آسان و آسان خواهد بود.

 • اما اگر ببیند که به سختی موهایش را شانه می کند، نشان دهنده این است که هنگام زایمان دچار مشکل می شود.

 • همچنین ادامه داد: تعبیر خواب دیدن کلاه گیس در خواب توسط ابن سیرین و امام صادق علیه السلام.

  تعبیر خواب شانه زدن مو برای زن متاهل:

 • علمای تعبیر خواب می گویند اگر زن شوهرداری در خواب ببیند که به راحتی موهای خود را شانه می کند.
 • این نشان می دهد که او خبرهای بسیار خوبی خواهد شنید و از آن خوشحال خواهد شد.
 • اگر زن متاهل ببیند که شوهرش موهایش را شانه می کند، این نشان دهنده خوشبختی زیادی در زندگی او است و به زودی باردار می شود.
 • اما اگر ببیند که با شانه آهنی موهایش را شانه می کند.
 • این نشان می دهد که او از مشکلات زیادی یا بروز مشکلات با خانواده رنج خواهد برد.
 • تعبیر خواب شانه پلاستیکی برای زنان مجرد:

 • دیدن شانه در خواب یکی از خواب های نیک است که حکایت از خیر بسیار و زوال نگرانی و اندوه دارد.
 • و دیدن شانه پلاستیکی در خواب یک دختر مجرد، ممکن است برای زن مجرد خوب باشد.
 • حاکی از حضور چند دوست وفادار در زندگی او و بیانگر برآورده شدن خواسته های اوست.
 • زن مجردی که در خواب موهای خود را شانه می کند، بیانگر بهبود شرایط روانی و اقتصادی است.
 • و از بین رفتن مشکلی که او از آن رنج می برد، زیرا حاکی از یک زندگی تازه و بهبود آن از نظر عاطفی، عملی و اجتماعی است.
 • تعبیر خواب خرید شانه جدید:

 • رویای خرید یک شانه جدید در خواب، دید خوبی است که بیانگر زندگی شاد و پایدار است.
 • و بر تجدید حیات بیننده به سوی بهتر شدن، و بر شادی و برآورده شدن آرزوها در زندگی بیننده.
 • و در شرایط پایدار و امنیت.
 • و از بین رفتن نگرانی و اندوه و شانه نو برای مرد حکایت از تحقق آرزوها و آرزوهای او دارد، چنانکه برای یک جوان مجرد نشان از ازدواج او با دختری زیبا دارد.
 • دیدن شانه زدن موهای مرده در خواب:

 • شانه زدن موی مرده در خواب بیانگر تغییرات مثبت بیننده و بهبود حال اوست.
 • همچنین بیانگر قطع غم و اندوه است
 • خواب شانه زدن موی مرده، بیانگر خیر و رهایی از ناراحتی است ان شاء الله
 • اما دادن شانه به خواب بیننده در خواب به متوفی بیانگر اتفاقات ناخوشایندی است
 • تعبیر خواب زنی که برای زن متاهل موهای من را شانه می کند

 • وقتی زنی در خواب زن دیگری را می بیند که موهایش را شانه می کند، نشان دهنده شادی و خوشحالی است.
 • چشم انداز شانه شدن مو توسط زن دیگری نیز نویدبخش تحقق اهداف و جاه طلبی هایی است که او برای مدت طولانی دنبال کرده است.
 • تعبیر خواب شانه زدن مادرم برای خانم های مجرد

 • وقتی دختری در خواب ببیند که مادرش برای او موهایش را شانه می کند، مورد محبت و توجه قرار می گیرد.
 • و احساس راحتی، امنیت و آرامش روانی.
 • اگر مادر از شانه آهنی برای شانه زدن موهای دخترش استفاده کند، پیامی است که او را ترغیب می کند که شخصیت و قدرت خود را در مقابل دیگران حفظ کند.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا