تعبیر خواب کنگر در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب کنگر در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب کنگر در خواب یکی از خواب های شادی محسوب می شود که بیانگر رسیدن خیر یا رزق و روزی وسیع و فراوان است مواد مغذی زیادی که بدن به آن نیاز دارد و در این مطلب تعبیر خواب کنگر را به شما نشان می دهیم. .

ویدیوی خواب کنگر فرنگی

همچنین ممکن است برایتان جالب باشد: تعبیر دیدن مشک در خواب برای العصیمی چیست؟

تعبیر خواب کنگر برای ابن سیرین

 • دیدن کنگر در خواب بیانگر شنیدن خبرهای بسیار خوشحال کننده است که پس از اندوهی طولانی می آید.
 • اگر صاحب بینایی در رابطه عاشقانه باشد و نظری به منامه کنگر داشته باشد به عشق می رسد و این آرزو را برآورده می کند خداوند متعال.
 • اگر بینش این باشد که شخصی در حال پوست کندن کنگر است، به این معنی است که خبر بدی در راه است یا خبر ناخوشایندی رخ خواهد داد.
 • اگر مردی در خواب ببیند که کنگر می خورد، به این معنی است که این مرد صبر و نصیحت دارد.
 • دیدن کنگر فرنگی در خواب ممکن است نشان دهنده ناامیدی از نزدیکان باشد.
 • تعبیر خواب کنگر فرنگی برای زنان مجرد

  علمای تعبیر خواب تعابیر متعددی درباره دیدن کنگر در خواب دختر مجرد بیان کرده اند که عبارتند از:

 • دیدن کنگر در خواب برای دختر مجرد بیانگر این است که زندگی او به سمت بهتر شدن و تغییر بزرگی در سطح کار رخ می دهد.
 • این چشم انداز به زن مجرد نشان می دهد که اشتیاق زیادی به کار دارد و به دنبال تغییر چشمگیر زندگی خود برای بهتر شدن در سال های آینده است.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که کنگر می خورد، به این معناست که تاریخ ازدواج این دختر با جوانی صالح و دارای جایگاه رفیع در جامعه نزدیک است.
 • اگر زن مجرد مضطر باشد و در خواب ببیند که کنگر سبز می خورد، بیانگر این است که انشاءالله این مصیبت تمام می شود.
 • همچنین بنگرید به: تعبیر خواب کنگر در خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب کنگر فرنگی برای زنان باردار

 • اگر زن باردار در خواب ببیند که کنگر می خورد، نشان می دهد که بین او و شوهرش چقدر محبت وجود دارد.
 • دیدن کنگر سبز در خواب بیانگر این است که برای زن متاهل، تاریخ تولد نزدیک است و عمل زایمان آسان خواهد بود، خداوند متعال.
 • دیدن کنگر سبز در خواب برای زن باردار ممکن است نشان دهنده این باشد که نوزاد پسر خواهد بود و از سلامت و تندرستی بالایی برخوردار خواهد بود.
 • اگر زن باردار در خواب کنگر بخورد و مزه آن ناخوشایند باشد، به این معنی است که در دوران بارداری با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
 • اگر زن باردار کنگر سبز رنگی ببیند و رنگ آن کمرنگ باشد، نشان دهنده آن است که در دوران بارداری و زایمان در معرض درد قرار خواهد گرفت.
 • شاید برایتان جالب باشد: تعبیر دیدن استفراغ کودک در خواب

  تعبیر خواب کنگر سبز در خواب

  علمای تعبیر خواب تعابیر متعددی درباره دیدن کنگر سبز در خواب بیان کرده اند که عبارتند از:

 • اگر تاجری کنگر سبز ببیند یا تاجری آرتیشو ببیند، این به معنای تداوم ثروت و نفوذ است.
 • دیدن کنگر سبز تازه در خواب، بیانگر مال است و صاحب بینایی برای نیازهای شخصی خود و نیز خیر خرج می کند و صدقه فراوان می دهد.
 • نظر جوان مجرد با لباس خواب کنگر سبز، گواه این است که این جوان با زنی صالح ازدواج می کند که در کنارش می ایستد و خانواده ای خوشبخت خواهد بود.
 • تعبیر خواب خوردن کنگر در خواب

 • اگر مریضی در خواب ببیند که کنگر می خورد، برای مرد، ان شاء الله روز بهبودی او نزدیک است.
 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که کنگر می خورد و مشکلاتی در زندگی او پیش می آید، این بدان معناست که مشکلات برای او تمام می شود.
 • دیدن کنگر در خواب بیانگر زندگی شاد و ثروت است.
 • اگر بینش در زندگی او غم و اندوه است و فکر می کند که در خواب کنگر می خورد، این به معنای پایان بحران ها و مشکلات است.
 • اگر صاحب بینش در آستانه کار جدید باشد، آن بینش برای او به معنای به دست آوردن چیزهای خوب است.
 • تعبیر خواب خوردن کنگر پخته

 • دیدن خوردن کنگر در خواب بیانگر زوال نگرانی ها و غم ها و موانع است.
 • همچنین نشان دهنده غلبه بر بحران ها و مشکلات است
 • همچنین در خواب یک زن بیانگر آن است که بر مشکلات زندگی خود و احساس ثبات خود غلبه کرده است.
 • دیدن کنگر بلند در خواب

 • دیدن کنگر بلند در خواب بیانگر مژده و خیر بسیار است
 • همچنین بیانگر پول زیادی است
 • اما اگر در خواب پژمرده شود، بیانگر نگرانی است و ممکن است بیانگر از دست دادن نزدیکان باشد
 • خوردن کنگر تازه در خواب، بیانگر نیکی است، هر چند مجرد باشد، بیانگر ازدواج اوست، زیرا بیانگر دستیابی به اهداف و آرزوهاست.
 • تعبیر خواب کنگر مراکشی

 • دیدن کنگر در خواب بیانگر شنیدن مژده است.
 • اگر صاحب بینایی در یک رابطه عاشقانه است و در لباس خواب کنگر نظر دارد، این به معنای یک رابطه عاطفی است که با ازدواج به پایان می رسد.
 • دیدن کنگر سبز در خواب

 • دیدن کنگر سبز تازه در خواب بیانگر ثروت است.
 • نظر یک جوان مجرد با کنگر سبز گواه بر ازدواج این جوان با دختری خوش اخلاق است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا