تعبیر خواب دیدن طاووس در خواب

تعبیر خواب دیدن طاووس در خواب

تعبیر خواب طاووس در خواب که دلالت بر مال و ثروت دارد چنانکه دلالت بر زیبایی و نیکی دارد و ممکن است دلالت بر خودنمایی و فخر فروشی داشته باشد منحصراً در بادبزن زیبا و جذاب پرهای طاووس از پشت می روید و دارد رنگ های پر رونق و شاد و امروز تعبیر دیدن طاووس در خواب را از نظر بهترین فقها و مفسرین بزرگ به شما تقدیم می کنیم و همچنین خوابی است که تعجب بسیاری از مردم از شرح آن تعجب می کنند، تعبیر خواب. دیدن طاووس در خواب برای مردی .

تعبیر خواب دیدن طاووس در خواب برای مرد و طاووس در خواب بیانگر مال و ثروت و دلالت بر ازدواج با زن زیبا دارد، چنانکه بیانگر ثبات زناشویی و خانواده و رسیدن به سعادت است.

طاووس در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوها و مال است، چنانکه ازدواج دختر با فردی ثروتمند و خوش تیپ را نشان می دهد، چنانکه برای مرد جوان نشان دهنده ازدواج او با دختری زیباست.

تعبیر خواب طاووس ابن سیرین

 • ابن سیرین دیدن طاووس نر در خواب را توضیح داده است که دیدن طاووس اشاره به زنی زیبا و ثروتمند است.
 • دیدن طاووس در خواب نماد دلال محبت است.

 • دیدن طاووس در خواب نیز اشاره به افرادی است که می خندند و خوش می گذرانند.

 • همچنین بنگرید به: تعبیر خواب دیدن هوپو در خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب طاووس برای زن مجرد

 • دیدن طاووس در خواب مجرد نماد خوش شانسی در عشق و تجارت است.
 • دیدن طاووس در خواب بیانگر انتخاب سالم در زندگی زنان مجرد است.

 • دیدن طاووس زنان مجرد در خانه بیانگر این است که او با مردی ثروتمند و خوش تیپ ازدواج خواهد کرد.

 • دیدن طاووس برای زنان مجرد حکایت از ازدواج شاد و زندگی خوب دارد.

 • همچنین ببینید: تعبیر خواب دیدن طوطی در خواب

  تعبیر خواب طاووس برای زن متاهل

 • دیدن طاووس در خواب زن متاهل بیانگر زندگی خوب است.

 • طاووس در خواب متاهل نیز بیانگر میزان ثبات است، چه در وضعیت روانی و چه در حالت عاطفی.

 • دیدن یک زن متاهل در حال بازی با طاووس حاکی از خبر خوبی است.

 • طاووس در خواب زن متاهل بیانگر موفقیت در زندگی اوست.

 • تعبیر خواب طاووس برای زن باردار

 • دیدن طاووس در خواب زن حامله بیانگر این است که او دختری خواهد داشت.

 • دیدن طاووس در خواب زن حامله بیانگر آینده ای روشن و بهبود شرایط اجتماعی اوست.

 • همچنین ببینید: تعبیر دیدن اژدها در خواب توسط نابلسی

  تعبیر خواب طاووس برای مرد

 • دیدن طاووس در خواب مرد بیانگر دستیابی به اهداف است.

 • دیدن طاووس سیاه یا آبی در خواب بیانگر آمدن غم و اندوه است.
 • دیدن طاووس در خواب بیانگر خوش شانسی است.

 • دیدن طاووس زرد در خواب بیانگر بیماری و خستگی است.

 • دیدن طاووس در حال صید نشان دهنده قدرت و اعتبار است.

 • دیدن تخم طاووس در خواب بیانگر پول و برکت و روزی است.

 • طاووس رنگارنگ

 • طاووس به معنای تجمل و ثروت است.
 • همچنین نشان دهنده خوش شانسی و سعادت است.
 • شاید با غرور، تکبر و غرور نشان داده شود.
 • طاووس سیاه یا زرد ممکن است نشان دهنده نگرانی و اضطراب باشد.
 • ممکن است نشان دهنده شکست و بیماری باشد.
 • طاووس رنگی نشان دهنده نبوغ و نبوغ و برآورده شدن آرزوهاست.
 • اگر دختر ببیند که طاووس دارد، این نشان دهنده ازدواج او با یک مرد ثروتمند است.
 • و اگر ببیند که از طاووس دور می شود، نشان می دهد که کاری انجام خواهد داد، اما مردد و ترسیده است.
 • دیدن طاووس در خواب زن حامله بیانگر خیر و امید فراوان است.
 • و در سهولت زایمان و همچنین در تولد یک پسر زیبا.
 • نشان دهنده برآورده شدن آرزوها و رویاها برای زن باردار است.
 • و ديدن زن و شوهرش در حال طعام دادن به طاووس، امر پسنديده اي است و حاكي از رابطه دوستانه و عشقي بين آنها و از بين رفتن مشكلات و مشاجرات است.
 • پرهای طاووس در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن طاووس مجرد در خواب خواب خوبی است
 • در خواب، این نشان دهنده نامزدی یک دختر با یک فرد ثروتمند و برآورده شدن آرزوهای او است.
 • دیدن پر طاووس در خواب برای زن باردار

 • دیدن طاووس زن باردار در خواب بیانگر تولد فرزند پسر است
 • و خیلی خوبی برای او
 • طاووس برای زن باردار در خواب، دلیل بر شفای بیماری ها و تسهیل زایمان و سلامت نوزاد است.
 • طاووس در خواب برای زن مطلقه

 • خواب یک زن مطلقه که در خواب طاووس می بیند، بیانگر خیر بسیار است.
 • طاووس اگرچه رنگین است، اما نشان از فراوانی معیشت و فراوانی پول دارد.
 • و اگر زن مطلقه ای در خواب طاووس ببیند. ممکن است نشانه آرامش، آرامش و ثبات در زندگی باشد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا