تعبیر دیدن کیوی در خواب ابن سیرین و ابن شاهین

تعبیر دیدن کیوی در خواب ابن سیرین و ابن شاهین

تعبیر خواب کیوی در خواب که یکی از خواب هایی است که انسان در خواب ببیند که دلالت بر دسته ای از تعابیر دارد ولی علمای تعبیر خواب توضیح داده اند که بیشتر رؤیاهای میوه و غذا است. در خواب بیانگر خیر فراوان یا پایان مشکلات و نگرانی ها است تعبیر خواب. کیوی به معنی خوش شانسی، برآورده شدن آرزوها، فرصت به دست آوردن پول، خوشبختی و ثبات خانواده و زناشویی است.

تعبیر خواب کیوی ابن سیرین

از دانشمند بزرگ ابن سیرین تعابیر زیادی است که در خواب دیدن کیوی ذکر کرده است و تعابیر به این صورت آمده است:

 • اگر مردی در خواب ببیند که کیوی می‌خورد، دلیل بر این است که آن مرد به کار خود متعهد است.
 • اگر چشم انداز دیدن یک کیوی است، پس این نشان می دهد که مرد مورد احترام و قدردانی مردم در زندگی است.
 • چشم انداز می تواند این باشد که یک مرد سبک زندگی خود را برای بهتر شدن در این دنیا تغییر دهد.
 • اگر مرد جوانی یک کیوی سبز ببیند، این نشان می دهد که مرد جوان به زودی شغلی پیدا می کند.
 • همچنین ببینید: تعبیر خواب کیوی در خواب ابن شاهین و ابن سیرین

  تفسیر رویای کیوی از زن مجرد توسط ابن شاهین

  عالم خواب ابن شاهین این رؤیا را تعبیر کرد که تعبیر آن با تعبیر خواب کیوی برای زن مجرد به شرح زیر است:

 • اگر خواب این باشد که دختر کیوی بخورد و طعم آن لذیذ باشد، بیانگر آن است که آنچه را که در زندگی خود بکارد درو خواهد کرد.
 • دیدن کیوی در فصل زمستان نشانه رزق و روزی فراوان دختر در زندگی و موفقیت در آینده است.
 • اگر کیوی تازه است و بوی قوی دارد، این نشان می دهد که دختر به زودی با یک فرد خوب ازدواج می کند.
 • اگر خواب این است که دختر در حال خوردن کیوی با پوست است، این نشانه آن است که او شریک زندگی پیدا می کند که به او احترام می گذارد و او را دوست دارد.
 • تعبیر خواب کیوی برای زن توسط ابن سیرین

  مجموعه ای از تعابیر در مورد این رؤیت آن بانو ذکر شده است که چنین آمده است:

 • اگر رویا برای زن متاهل است و رنگ آن سبز تازه است، این نشان دهنده پایان تمام اختلافات بین او و شوهرش در زندگی است.
 • این چشم انداز می تواند گواه این باشد که زن به زودی حامله خواهد شد یا به مژده ای که در زندگی آرزویش را دارد خواهد رسید.
 • اگر این دید برای یک زن باردار باشد، این نشان می دهد که مشکلات بارداری به پایان می رسد و به تاریخ تولد نزدیک می شود.
 • همچنین بنگرید به: تعبیر خواب نارگیل در خواب ابن سیرین و نابلسی

  دیدن خوردن کیوی در خواب برای زن باردار

  دیدن کیوی در خواب بیانگر مژده و زندگی ایمن و اطمینان بخش است، همچنین بینایی بیانگر رفع خستگی و درد و تسهیل و سهولت زایمان است، دیدن کیوی در خواب زن باردار با دیدن زن متاهل تفاوتی ندارد. رویا، جز اینکه خبر از زوال خستگی و درد و برآورده شدن آرزوی او در جنینش می دهد، سلامتی و امنیت و برای زن متاهل بر خوشبختی و ثبات زناشویی.

  آب کیوی در خواب برای یک زن متاهل

  دیدن کیوی در خواب یکی از رؤیاهای نیکو برای زن شوهردار است چه شیره باشد و چه دیدن او در حال خوردن آن، دیدن کیوی در خواب برای زن متاهل دلیل بر رسیدن به اهداف و آرزوهایی است که او آرزو کرده بود. کیوی همچنین بیانگر رزق و روزی و خوبی در زندگی زن متاهل و شانس شوهر برای دستیابی به شغلی ممتاز است.

  دادن کیوی در خواب

  کیوی یکی از میوه های خوب در خواب است که بیانگر رفاه و زندگی شایسته است، خوردن کیوی نشان دهنده خوش شانسی و هدیه گرفتن کیوی بیانگر برآورده شدن آرزوها و عبور از بحران ها و دیدن کیوی سیاه است. نشان دهنده مشکلات مالی است. دیدن کیوی درشت بیانگر سلامتی و از بین رفتن بیماری است و دیدن کیوی خبر خوشی دارد.

  تعبیر کاشت کیوی در خواب

 • دیدن کیوی در خواب بیانگر رزق و روزی است
 • پرورش کیوی در خواب بیانگر تغییر و ثبات زندگی بیننده است
 • زراعت در خواب بیانگر خیر فراوان و در خواب مجرد بیانگر ازدواج نزدیک او و برای زن متاهل خبر از بارداری می دهد.
 • درخت کیوی در خواب

 • خوردن کیوی در خواب بیانگر هدف و تعهد به کار است
 • خوردن کیوی تازه لذیذ برای مجردها نشان دهنده ثبات زندگی آنها و تغییر آن به سمت بهتر است
 • یک میوه بزرگ کیوی نشان دهنده سلامتی و خبر خوب است
 • و میوه کیوی سیاه رنگ است که نشان دهنده مشکلات مالی است
 • آب کیوی در خواب برای یک زن متاهل

 • دیدن کیوی در خواب یکی از خواب های خوب زن شوهردار است، چه شیره باشد و چه دیدن او در حال خوردن آن، در همه حال خوب است.
 • دیدن زن متاهل در حال خوردن کیوی در خواب، دلیل بر رسیدن به اهداف و آرزوهاست.
 • خوردن کیوی همچنین نشان دهنده ثروت و خوبی در زندگی زن متاهل و شانس شوهرش برای دستیابی به یک شغل معتبر یا یک پروژه سودآور است.
 • تعبیر دیدن رنگ کیوی در خواب

 • کیوی در خواب میوه خوبی است که بیانگر زندگی خوب و زندگی شایسته است.
 • خوردن کیوی نیز حاکی از خوش شانسی و شگفتی های خوشایند برای بیننده است.
 • هدیه دیدن کیوی بیانگر برآورده شدن آرزوها و عبور از بحران هاست.
 • دیدن کیوی سیاه نشانه مشکلات مالی یا خانوادگی است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا