تعبیر خواب دیدن انگشتان در خواب ابن سیرین و نابلسی

تعبیر خواب دیدن انگشتان در خواب ابن سیرین و نابلسی

انگشتان یکی از مهم ترین اعضای بدن انسان هستند زیرا به خوبی به کنترل اشیا کمک می کنند و هر گونه نقصی در هر ویژگی این انگشتان برای انسان مشکل بزرگی ایجاد می کند، امروز در مقاله خود تعبیر دیدن انگشتان را توضیح خواهیم داد. در خواب ابن سیرین، این خواب شامل تعابیر فراوانی است که بر حسب رویت متفاوت است، علائم و نشانه های این خواب برای زن با مرد کاملاً متفاوت است.

تعبیر خواب دیدن انگشتان در خواب ابن سیرین و نابلسی و دیدن انگشتان در خواب بیانگر نمازهای پنج گانه است و نقص یا کم شدن انگشتان نشان دهنده نقص در عبادت است.

تعبیر خواب انگشتان ابن سیرین:

 • انگشتان زخمی نشانه خیانت نزدیکترین دوستان است.
 • انگشتان در خواب به نمازهای پنجگانه اشاره دارد.

 • و ناخن ها دلیل بر سنت است.

 • اما دیدن انگشتان در خواب بیانگر لشکر و سرباز و سلاح است.

 • و دیدن زیاد شدن انگشتان، نشانه خیر و رزق است.
 • دیدن قطع عضو دلیل بر این است که بیننده خواب یکی از فرزندان خود را از دست داده است.

 • همچنین بنگرید به: تعبیر خواب دیدن انگشتان در خواب ابن سیرین و نابلسی

  تعبیر خواب انگشتان برای مرد:

 • دیدن بریدن انگشت صورتی دلیل بر غیبت پسر بیننده از اوست.

 • و دیدن بریدن انگشت وسط گواه مرگ حاکم این کشور است.

 • دیدن مردی که در خواب می بیند نمی تواند انگشتانش را تکان دهد، بیانگر ضرر مالی است که متحمل خواهد شد.

 • انگشتان ضعیف در خواب شاهد دعواهای خانوادگی است که برای این مرد اتفاق می افتد.

 • همچنین ببینید: تعبیر خواب دیدن دست در خواب ابن سیرین و امام صادق

  تعبیر خواب انگشتان دست برای زنان مجرد:

 • دیدن انگشت در خواب دختر مجرد بیانگر مشکلاتی است.

 • دیدن انگشتان خود نشانه بدبختی هایی است که با آن روبرو خواهید شد.

 • همچنین ببینید: تعبیر خواب دیدن دست شکسته در خواب

  تعبیر خواب انگشتان برای نابلسی:

 • این گونه است که شخص در خواب دید که انگشتان دیگری را برید و این نشان دهنده ضرری است که بیننده خواب در پول خود و در معرض مشکلاتی قرار می گیرد.

 • احساس درد در انگشتان، گواه بلایی است که برای او اتفاق خواهد افتاد، دید ناگوار، انگشتان دست چپ نشانگر نگاه و نزدیکان است.

 • اما دیدن انگشتان در هم تنیده، بیانگر این است که بیننده، جمع کننده نماز است.

 • دیدن خون یا شیر که از انگشت شست شما خارج می شود نشان دهنده زنا با یکی از نزدیکان او است.

 • هر کس در خواب ببیند که انگشت خود را قطع می کند، دلیل بر شخصی است که به او ضرر مالی وارد می کند.

 • دیدن انگشت اضافی در دست، بیانگر افزایش نماز است.

 • دیدن انگشتان کوتاه دلیل بر شکست در نماز و عبادت است.
 • تعبیر خواب بریدن انگشتان دست

 • دیدن بریدن انگشتان در خواب از خواب هایی است که ستودنی نیست و بیانگر مشکلات و دعواهای خانوادگی است.
 • یا مرگ یکی از نزدیکان را نشان دهد.
 • قطع یکی از انگشتان دست زن شوهردار ممکن است نشان دهنده مرگ پسر یا سرپیچی این پسر از والدین باشد.
 • و دیدن بریدن پنج انگشت دلالت بر ضایع شدن نماز دارد و بیننده باید حق خدا را در نظر بگیرد و نماز را حفظ کند و از گناه دوری کند.
 • تعبیر دیدن انگشتان دست چپ در خواب

 • دیدن انگشتان دست چپ ممکن است نشان دهنده اقوام مانند فرزندان یک برادر و خواهر باشد.
 • و نداشتن انگشت نشان دهنده مشکلات و دعواهای خانوادگی است.
 • رؤیت انگشتان دست راست اشاره به نمازهای پنج گانه است و آنچه کم دارد، بیانگر سهل انگاری در عبادت است و قطع آن، بیانگر ترک نماز و عبادت و کثرت گناه است.
 • دیدن انگشتان در هم تنیده در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب وارد یک شراکت تجاری یا نسب می شود، مانند ازدواج.

 • افزایش انگشتان دست در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن انگشتان اضافی روی دست نشان دهنده خوش شانسی و خیر فراوان است.
 • و اگر زن مجرد ببیند که انگشتانش اضافه است، این نشان دهنده خیر زیادی برای او و رسیدن به اهدافش است.
 • انگشتان دست نیز نشان دهنده افزایش زن متاهل در تولد فرزند جدید است.
 • نگه داشتن انگشتان در خواب

 • دیدن دست گرفتن در خواب بیانگر غلبه بر مشکلات و گرفتاری ها است.
 • چشم انداز همچنین نشان دهنده غلبه بر ناملایمات و بحران ها است.
 • دیدن انگشتان در هم تنیده در خواب بیانگر دشواری در زندگی، خستگی و نگرانی است.
 • دشواری دستیابی به اهداف.
 • خوردن انگشتان در خواب

 • دیدن بریدن انگشتان دست در خواب بیانگر کوتاهی در عبادت و دوری از دین است.
 • دیدن انگشتان دست نیز نشان دهنده پیوند خانوادگی است.
 • دیدن انگشتان بریده شده روی دست نشان دهنده ضرر مادی است.
 • همچنین نشان دهنده از هم پاشیدگی خانواده، مشکلات و مشاجرات است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا