تعبیر دیدن چرک در خواب مهمترین آنچه ابن سیرین نقل کرده است

تعبیر دیدن چرک در خواب مهمترین آنچه ابن سیرین نقل کرده است
دیدن چرک در خواب

دیدن چرک در خواب: بسم الله الرحمن الرحیم بر خلاف آنچه در هشیاری است و عموماً به نیکی تعبیر می شود.

دیدن چرک در خواب از زخم نازکی که در آن آب و خون است بیرون می‌آید، مال کاملی است که بیننده به دست می‌آورد و صاحب آن را می‌خواند یا چیزی که از آن بهره می‌برد یا دائماً استثمار می‌کند.

و اما چرک در خواب، اگر سفید با بوی متغییر باشد، پس همینطور است پول ممکن است کل زکات را پرداخت نکرده باشد.

نابلسی بر اساس برخی از مفسران تعبیر چرک را ذکر کرده است که خروج چرک از بدن اعم از زخم یا غیر آن ممکن است به این صورت باشد که بیننده متعرض شده باشد یا مورد تهمت قرار گیرد.

و هر کس در خواب ببیند که در بدنش مرض است و چرک در آن جمع شود، ممکن است اشاره به پول باشد و حرام باشد، و اگر چرک بیرون آید، رفع غم است.

و اما خروج چرک از آلت در خواب ممکن است نکاح باشد و خروج چرک از مقعد در خواب خیر آن را ندارد و خداوند تبارک و تعالی داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا