تعبیر خواب آبیاری در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب آبیاری در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن آبیاری در خواب دیدن آبیاری در خواب دیدن آبیاری مزرعه یا باغ در خواب یا پاشیدن آب به محصولات یا گیاهان در خواب بیانگر ازدواج برای مجردی و بارداری برای زن متاهل است.

آبیاری در خواب:

ممکن است اشاره به انفاق و نیکوکاری بیننده باشد، آبیاری در خواب نمادی است که بیانگر حال بیننده و موقعیت اوست، چه در کار و چه در زمینه خانوادگی، کار، شراکت و خدا اعلم.

مقالات مرتبط

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا