تعبیر خواب تفصیل پریدن در خواب ابن سیرین ۱۴


پریدن در خواب

پریدن در خواب حرکات بسیاری است که در بیداری انجام می دهیم و در خواب می بینیم، مانند پریدن یا پریدن از جایی به جای دیگر، پس این نماد در حالی که در خواب ما وجود دارد چه پیامدهایی دارد.

پریدن در خواب اثر ابن سیرین

دیدن پریدن از جایی به جای دیگر نشانه حرکت از حالتی به حالت دیگر است.

وضعیت بد یا شرایط خوب بسته به موقعیتی که پرش به سمت آن انجام شده است یا نحوه پرش آن.

چه کسی انگار از یک خط به پشت بام می پرد

از پشت بامی به آن بام پریدن در خواب، بر اساس آنچه در کتب تعبیر آمده، نشانه تغییر همسر است.

پریدن به مکان برده در خواب

پریدن در خواب به جای دور در خواب بیانگر سفری طولانی است

دیدن او که در خواب می پرد و در پرش به دهان می بندد

پریدن و کنترل پرش بر اساس هدف، پس خواب بیانگر پیروزی و رسیدن به هدف یا سفر با منفعت است، در حالی که پریدن بدون رسیدن به هدف نشان از تغییری است که بیننده ایجاد می کند و نتیجه نمی دهد.

پریدن در خواب با تکیه بر چوب

پریدن و تکیه بر چوب نشانه وابستگی به دیگران است

پریدن بر روی رودخانه، چاله یا چیز خطرناک، نشانه نجات از آسیب است و خداوند تبارک و تعالی داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا