تعبیر ستایش در خواب

تعبیر ستایش در خواب

تعبیر خواب دیدن حمد در خواب دیدن پند در خواب بسم الله الرحمن الرحیم غرور و غرور در واقعیت او را تحت تأثیر قرار می دهد ولی در خواب حمد به سه صورت تقسیم می شود.

 • تمجیدی که مستقیماً متوجه شما می شود نشان دهنده غرور، عشق به خود و رضایت از کاری است که انجام می دهید.
 • شنیدن تمجید در خواب به معنای نیاز شما به تشویق و خودانگیختگی است.
 • ستایش شخصی در خواب دلیل بر حریم خصوصی است و خدا داناتر است.
 • تعبیر دیدن پند و سرزنش در خواب.

  دیدن پند در خواب عموماً به عشق اشاره دارد.

  هر که در خواب ببیند که خود را ملامت می کند، عملی انجام می دهد که پشیمان می شود و خود را به خاطر کاری که کرده است سرزنش می کند.

  هر کس ببیند که توسط ولی عادل یا پیامبری نصیحت می شود، از دوستش پند می گیرد که مضمون آن توبه و رفع خطا است.

  دیدن سرزنش در خواب برخلاف پند و اندرز، بیانگر عهدشکنی و پشیمانی از اتفاقی است که پیش آمده است.

  هر کس در خواب ببیند که شخصی را سرزنش می کند، بیانگر این است که او کاری را انجام داده که مستحق سرزنش است.

  هر که در خواب خود را سرزنش کند، وارد چیزی می شود که معلوم نیست، سپس هدایت می شود و خداوند تبارک و تعالی داناتر است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا