تعبیر خواب مشروح دیدن اذان توسط ابن سیرین

تعبیر خواب مشروح دیدن اذان توسط ابن سیرین

تعبیر خواب، اذان در خواب، به نام خداوند بخشنده و مهربان الحمدلله رب العالمین و صلوات و درود بر رسول خدا و همه اهل بیت و یارانش، اذان و اذان. دعا کردن او را پنج بار در روز می شنوند و در خواب اغلب با چهره های تهدیدآمیز دیده می شود.

نکوهش در خواب به منزله مقام، مقام، بلندی، سخن شنیده و همسر مجرد اشاره دارد.

عدن برای زنان، دیدن زنی که در خواب اذان می دهد، در مناره مسجد، بدعت بزرگی در کشور ظاهر شد.

گوش پسران در خواب، گوش پسران جوان، پادشاه را دستکاری می کنند، مخصوصا اگر اذان در وقت دیگری باشد.

اذان حکایت از دعا و نیکی و طاعت و نیکی کردن دارد و اذان حکایت از ایمنی و رهایی از مکر شیطان دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که بر دیواری اذان می‌خواند، مردی را به صلح می‌خواند.

اگر کسی در خواب ببیند که در سطل زباله اذان می‌گوید، احمقی را به آشتی می‌خواند، اما اجابت نمی‌کند.

هر کس در خواب در خانه ای اذن دهد، زن خود را به آشتی می خواند.

هر کس در مناره اذان دهد مردم را به راه دین دعوت می کند و به حج مشرف می شود. خدا می داند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا