تعبیر خواب تسبیح دیدن مدح در خواب

تعبیر خواب تسبیح دیدن مدح در خواب

یک مقدمه

تعبیر خواب تسبیح در خواب دیدن حمد در خواب بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات و درود بر پروردگار ما و رسول خدا و آل و اصحابش. بینش او به درستی، نیکی و لطف تعبیر می شود.

تسبیح در خواب

تسبیح در خواب به زن صالح یا زندگی حلال اشاره دارد.

دیدن مدح تسبیح در خواب بیانگر نیکی و درستی در دین است.

دیدن دانه های تسبیح پراکنده نشان دهنده از دست دادن توجه در اطراف شما است.

دیدن مهره های تسبیح، نشانه ی عنایت به ثروتمندان است.

اگر دختر مجردی در خواب تسبیح هدیه بگیرد، خواب بیانگر ازدواج اوست.

اگر زن حامله ای در خواب تسبیح ببیند ممکن است اشاره به نوزاد دختر باشد.

دیدن تسبیح سفید ثبات و سعادت است.

دیدن تسبیح آبی در خواب، ممکن است اشاره به امرار معاش و مالی داشته باشد.

دیدن تسبیح سبز عفت و خوش اخلاقی است.

تعبیر دیدن مداحی در خواب

هر که در خواب خود را در حال تسبیح خدای متعال ببیند، به خدای تعالی ایمان آورده است.

هر کس در خواب بگوید سبحان الله اکبر و مضطر یا زندانی یا بدهکار یا ترسیده باشد، خداوند او را از جایی که انتظارش را ندارد رها می کند.

اگر کسی در خواب ببیند که حمد و ثنای خدا را فراموش کرده است، دچار غم و غصه می شود.

هر که نماز بخواند و نماز را تمام کند و تسبیح کند و الله اکبر را حمد کند و در خواب شادی کند، این دلیل بر وفای قرض و برائت از واجب و وفای به نذر و عهد است. و خداوند تبارک و تعالی داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا