تعبیر عرق در خواب


یک مقدمه

تعبیر خواب دیدن عرق در خواب.

آنچه را که در بیداری از بدن خارج می شود در خواب می بینید و به اشکال مختلف می بینید و ممکن است در خواب عرق بیاید و تعبیر آن چنین است.

دیدن عرق در خواب و مانند چیزهای دیگر که از بدن خارج می شود، اگر از آشنای آن زیادتر شود، مانند بو یا مقدار، ستوده نیست.

دیدن عرق در خواب

دیدی که گویی بدن شما عرق می کند، بنابراین بینایی نشان می دهد که باید خود را تسکین دهید.

دیدن عرقی که بوی خوش می دهد، تسکین و آرامش است.

بوی بد عرق در خواب بیانگر پریشانی و زیان است.

هر کس در خواب ببیند که عرق دارد و طاقت نمی آورد، خواه از بوی آن باشد و خواه فراوانی آن، و از آن آزرده شود، رؤیت حاکی از پریشانی یا پریشانی ناشی از تجارت یا کار یا کار واقعی است. .

دیدن عرق دیگری که به تو می رسد خیر است که از جانب دیگری به تو می رسد و خداوند تبارک و تعالی او داناتر است.

تفسیر نژاد ابن سیرین

در كتب تفسير ابن سيرين آمده است كه عرق حاكي از ضرر در دنياست و گفته اند هر كه ديد عرق زيادي داشت حاجتش برآورده شد و عرق بدبو نشان مي دهد. نفاق به رعیت، و به حاکم نشان دهنده کسب درآمد در قبح مدح است.

تفسیر نژاد برای نابلسی

عالم عبدالغنی النابلسی عرق را در خواب تعبیر کرده است که اگر امیدوار باشد برای بیمار سلامتی است و اگر عرق ناخواسته باشد خدمت یا پیشه ای است که به دنبال آن ناراحتی و ناراحتی او باشد. توهم از دیدنش خسته باش

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا