تعبیر دیدن سوره کهف در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن سوره کهف در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن سوره کهف در خواب بسم الله الرحمن الرحیم الکرمانی و النابلسی و بسیاری دیگر.

در این نوشتار ساده به مهم ترین مطالبی که علمای بزرگ ما در تعریف معانی و قرائت سوره کهف اشاره کرده اند می پردازیم.

در کتاب صورتی هزاره، در بیان بینش، این بیت شعر زیبا آمده است:

و غار مادام العمر و سالم است ++++++ و از محاکمه دجال مصون است.

اکثر مفسران رؤیا و تعبیر خواب به اتفاق اتفاق نظر دارند که خواندن یا شنیدن سوره کهف یا برخی از آن حاکی از طول عمر، نیکی، زیبایی، رزق و روزی و اقبال فراوان در زندگی بیننده است.

برخی از علما گفته اند که دیدن سوره کهف در خواب نشان دهنده طول عمر است تا زمانی که بیننده از زندگی خسته شود و این اقبال و حسنات در دین است و خداوند اعلم.

معانی بقیه سوره های قرآن کریم را در این لینک خواهید دید

داور:

  • کتاب هزاره صورتی فی بیان البین (ابی حفص عمر بن مظفر بن الوردی)
  • نسخه الحکم و غایب فی بیان الرؤیا (ابن الدقاق).
  • مقالات مرتبط

    نوشته های مشابه

    دکمه بازگشت به بالا