تعبیر دیدن قبر در خواب

تعبیر دیدن قبر در خواب

تعبیر خواب قبر

تعبیر خواب قبر در خواب بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات و درود بر پروردگار ما رسول خدا مولای ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خانواده و همراهان او قبر در خواب چند جنبه را تعبیر می کند که مهم ترین آنها زندان، خانه، ازدواج و مسافرت است.

دیدن سکونت در قبر در خواب بیانگر حبس یا حبس است.

دیدن بنای قبر در خواب، بیانگر بازسازی خانه است.

دیدن حفر قبر، برای مجرد، بیانگر ازدواج است.

و هر کس در خواب ببیند که بر قبر ایستاده است، دلالت بر آن دارد که مرتکب گناه شده است.

کندن قبر در جایی که دیوار نباشد، نشانه آخرت است و ورود به آن نشان دهنده نزدیک بودن مرگ است.

دیدن حفر قبر بر پشت بام در خواب، نشانة طول عمر است.

اگر کسی در خواب ببیند که قبری را پر می کند، عمرش طولانی و سلامتی او پایدار است.

و هر کس در خواب ببیند که او را زنده در قبر دفن می کنند، بیانگر نگرانی و ناراحتی است.

دیدن نبش قبر در خواب، اشاره به درخواست چیزی است، اگر قبر عالمی باشد علم به او می رسد و اگر قبر ثروتمندی است که به مال مبتلا شده است. ، پس اگر به صاحب قبر برسد او را زنده ببیند، نشانگر مال حرام است و اگر او را مرده ببیند به مقصود نرسیده است.

دیدن نبش قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حاکی از تجدید سنت است، اما اگر استخوان ها شکسته شود، بیانگر بدعت و گمراهی است.

اگر در خواب قبر خود را ببینید بیانگر غم و نگرانی است و بیانگر آن است که دشمنان در انتظار شما هستند.

تصور نگاه کردن به یک قبر خالی نشان دهنده ناامیدی یا از دست دادن دوستان است.

تعبیر دیدن قبور در خواب

دیدن قبرهای معروف در خواب بیانگر حقیقت است.

قبرهای مجهول در خواب به قول خداوند متعال اشاره به افراد منافق است. و تو به گوش اهل قبور نیستی ).

زیارت قبور در خواب به زیارت زندانیان اشاره دارد.

دیدن باران بر قبرها در خواب، نشانه رحمت خداوند بر بندگان است.

دیدن قدم زدن بر روی قبور در خواب بیانگر ازدواج ناخوشایند یا مرگ زودهنگام است و خداوند متعال داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا