دیدن پیامبران در خواب توسط ابن سیرین

دیدن پیامبران در خواب توسط ابن سیرین

در رؤیت انبیا و رسولان در خواب توسط ابن سیرین

در رؤیاهای انبیا و رسولان به طور عام و در رؤیت محمد به طور خاص، از ابوبکر احمد بن الحسین بن مهران مقری شنیدم که گفت: کنیز خریدم، گمان می کنم ترک است و او. زبانم را نشناختم و زبان او را نشناختم و اصحابم کنیزى داشتند که از او تعبیر مى کرد، گفت و روزى خواب بود، با گریه از خواب بیدار شدم و فریاد زد و گفت: پروردگارا! آغاز کتاب را به من بیاموز، پس با خود گفتم: به بدی او بنگر که زبان مرا می داند و با من سخن نمی گوید. دختر گفت: در خواب مردی عصبانی را دیدم که پشت سرش مردم زیادی داشت و راه می رفت، گفتم این کیست؟ گفتند: موسی علیه السلام مردی را بهتر از او دیدم و مردمی را با او در حال راه رفتن دیدم، گفتم: این کیست؟ گفتند محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفتم من با این مرد می روم سپس به در بزرگی رسید که در بهشت ​​است و در زد و باز شد. براى او و كسانى كه با او بودند داخل شدند و من و دو زن باقى مانديم پس در را بازديد كرديم و گشايش كتاب را به من تعليم داد گفت و من آن را با مشقت فراوان آموختم و چون آن را حفظ کردم، مرده افتادم، استاد ابوسعد رحمه الله می فرماید: رؤیت انبیاء صلوات الله علیهم یکی از دو چیز است، یا بشارت است یا انذار. خواب بیننده و جلال و کمال حیثیت و غلبه بر دشمنان او و دومی او را می بیند که حال خود را با اخم تغییر می دهد سپس این نشان دهنده حال بد او و شدت بدبختی او است. سرانجام خداوند او را رها می کند عهدشکنی آنها و کفرشان به آیات خدا و کشتن پیامبران به ناحق) این در جمله است و اما جزئیات: اگر آدم علیه السلام را دید در شکل او به فرمان بزرگی دست یافت، اگر شایستگی آن را داشت، به خاطر فرموده ی حق تعالی: (إِنَّا تَعْلَیْنَهُ فِی الْأَرْضِ) . همه اسامی)

مقالات مرتبط

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا