دیدن خداوند متعال در خواب توسط ابن سیرین

دیدن خداوند متعال در خواب توسط ابن سیرین

دیدن خداوند متعال در خواب توسط ابن سیرین

ابوالقاسم به ما گفت، الحسین بن هارون بکه، گفت: ابویعقوب اسحاق بن ابراهیم العوزعی به ما گفت، گفت: عبدالرحمن بن واصل ابوزرعه هادیری به من گفت. گفت: اباعبدالله التستری به ما گفت، گفت: در خواب دیدم که گویا قیامت برپا شده و از قبر برخاستم، پس به حیوانی رسیدم و بر آن سوار شدم و سپس مرا بالا برد. آسمانها و اینک بهشتی در آن بود و خواستم فرود بیایم به من گفته شد: اینجا جای تو نیست پس مرا به بهشتی که در هر یک از آسمانها در آن بهشتی است بالا برد. ، تا برترین درجات شدم، پس فرود آمدم، سپس خواستم بنشینم، به من گفته شد: آیا پیش از آن که پروردگارت را ببینی می نشینی؟ گفتم: نه، پس برخاستم، پس با من راه افتادند و در برابر او آدم علیه السلام بود، و چون آدم مرا دید، در جلسه استعانت، در سمت راست خود نشاند.

از علی الحسن بن محمد الزبیری به ما خبر داد، گفت: محمد بن مسیب به ما گفت، گفت: عبدالله بن حنیف به ما گفت، گفت: برادرزاده بشر بن الحارث به من گفت، گفت: : مردی نزد من آمد و گفت: آیا تو بشر بن الحارث هستی؟ گفتم: آری، گفت: خداوند متعال را در خواب دیدم که می‌گوید: نزد مرد برو و بگو که اگر بر من بر زغال داغ سجده می‌کردی، شکر من را به جای نمی‌آوری. نام تو را در میان مردم بر سر زبان ها انداخت.

احمد بن ابی عمران صوفی در مکه به ما گفت، خداوند متعال آن را نگهبانی کرد، گفت: ابوبکر طرسوسی به من گفت، گفت: عثمان الاحوال شاگرد خراز شب را با ابوسعید گذراند. و چون ثلث شب گذشت مرا ندا داد که ای عثمان برخیز زین، پس برخاستم و زین کردم. به من گفت: وای بر تو، قیامت را چنان دیدم که گویا در آخرت و قیامت هستم.

خواب و تعبیر رؤیت خداوند متعال عبدالغنی النابلسی

رؤیت الله تعالی پروفسور ابوسعد رضی الله عنه می فرماید: هر که در خواب ببیند که در مقابل خدای تعالی ایستاده و خداوند متعال به او می نگرد.دو عالم).

اگر می دید که با او گفتگو می کند، سخاوتمندتر و نزدیکتر به مردم بود، و خداوند متعال می فرماید: (و ما او را به شخص پنهانی نزدیک کردیم). همین طور اگر می دید که برای خدای متعال سجده می کند، می گفت: «و سجده کن و نزدیک شو».

اگر ببیند که از پشت پرده با او صحبت می کند، دینش را اصلاح می کند و امانتی را که در دست اوست ادا می کند و حجتش را تقویت می کند. و اگر ببیند که بدون حجاب با او سخن می گوید، اشتباه در دین اوست زیرا خداوند متعال می فرماید: (و لا یلکم الله الا وحی یا از پشت حجاب). رستاخیز همین طور اگر ببیند که خداوند متعال به او وعده آمرزش و رحمت داده است، قول حق است و شکی در آن نیست، زیرا خداوند متعال از عهد شکنی نمی کند، بلکه او را به مصیبتی در خود و روزی اش مبتلا می کند. تا زمانی که او زنده است اگر حق تعالی ببیند که او را پند می‌دهد، از آنچه خدای متعال نمی‌خواهد دست برداشته است، زیرا خدای تعالی می‌فرماید: «او تو را اندرز می‌دهد تا متذکر شوی». اگر جامه بر او پوشاند، تا زنده است نگران و مریض است، ولی برای آن سزاوار سپاس فراوان است.

روايت شده است كه بعضى ديدند كه خداوند دو جامه بر او پوشانده است، پس آنها را به جاى خود پوشيد، پس از ابن سيرين پرسيد و گفت: براى مصيبت او آماده باش. خداوند متعال را ملاقات کرد. اگر ببیند که خداوند متعال او را به نام خود یا نام دیگری خوانده است. فرمانش را بالا برد و دشمنانش را شکست داد و اگر از لذت دنیا چیزی به او داد، سزاوار رحمت اوست. اگر ببیند که خداوند متعال بر او غضب کرده است، بیانگر نارضایتی پدر و مادرش از اوست، و اگر ببیند که پدر و مادرش بر او خشمگین هستند، بیانگر نارضایتی خداوند از اوست. زیرا نام او جلال جلاله می فرماید: من و پدر و مادرت را شکر کن. در برخی از روایات آمده است که رضایت خداوند متعال رضایت والدین است و غضب خداوند متعال در نارضایتی والدین است. و گفته شد: هر که ببیند خدای تعالی بر او غضب می کند، از بلندی می افتد. زیرا خداوند متعال می فرماید: (و هر که بر غضب من آرام گیرد عاشق شده است). و اگر ببیند که از دیوار یا از آسمان یا کوه افتاده است، بیانگر غضب خداوند متعال بر اوست. اگر خود را در دست خداوند متعال در جایی که می شناسد ببیند، عدل و باروری در آن نقطه گسترش می یابد و ستمگران آن هلاک می شوند و مستضعفانش پیروز می شوند. اگر در خواب ببیند که به عرش خدای تبارک و تعالی می نگرد، فیض و رحمت می شود. اگر مثال یا تصویری ببیند به او می گویند که او خدای توست یا گمان می کند خدای اوست سبحان او را می پرستد و سجده می کند، زیرا به گمان باطل مشغول است. حق با اوست و این رؤیای کسی است که در مورد خدای متعال دروغ می گوید. اگر ببیند که خدای تعالی را دشنام می دهد، به نعمت پروردگارش کافر است و از قضای او راضی نیست.

تفسیر رؤیت خداوند متعال از میلر

اگر در خواب ببینید خدا را می بینید، زنی ظالم که در لباس مسیحیت ظاهر شده است بر شما مسلط می شود. این خواب نتیجه خوبی ندارد، اگر خدا با شما صحبت می کند، مراقب باشید که دچار محکومیت نشوید. کار در تمام اشکال آن چرخش مثبتی نخواهد داشت. این خواب سلامتی ضعیفی را پیش‌بینی می‌کند و ممکن است به معنای مرگ زودهنگام باشد، اگر در خواب خدا را عبادت کنید دلیلی برای توبه کردن از گناهی که مرتکب شده‌اید خواهید یافت. پس از این خواب، به ده فرمان با دقت نگاه کنید، اگر در خواب ببینید که خداوند به شما عنایات برجسته ای می دهد، پس مورد علاقه یک فرد برجسته و مشتاق خواهید بود که از موقعیت خود برای بهبود وضعیت شما استفاده می کند. روح خود را بر شما می فرستد، تغییرات بزرگی در باورهای شما رخ خواهد داد. دیدگاه های مربوط به مسیحیت قاطعانه باید پس از این رویا گسترش یابد، در غیر این صورت ممکن است به دلیل یک عمل ناپسند و احمقانه که باعث شرمساری شما شده است، در معرض مجازات شدید قرار بگیرید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا