گل مرت در خواب

(آس)

دیدن مریض در خواب بیانگر تندرستی و اعتدال قد و پوشاندن صورت با مو یا کاد با لباس است و چه بسا حاکی از قطع یائسگی باشد از آنچه که می خواهد به آن برسد که مرسین است و گفته شده است که او. مردی است که به عهد خود وفا می کند و همینطور بوی آن را استشمام می کند و هر که آن را می بیند خیر ماندگار است و اگر ببیند که خال می کارد کارها را به اندازه و مرت و تندی بنایی درست می کند. حالت و واژن باقی مانده باقی می ماند و مرت ممکن است نشان دهنده پول باشد.

مقالات مرتبط

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا