تعبیر خواب دیدن چاه در خواب

چاه در خواب به طور کلی نماد پول، علم، راز و دنیا است و ممکن است به حبس یا فریب نیز اشاره داشته باشد.

رؤیایی که گویا چاه زمزم است در منطقه معروف، رؤیت حاکی از حضور شخص یا افرادی است که به نفع عموم مردم باشد، خواه با علم، رزق و روزی و یا سایر امور دین و دنیا.

ناشناخته را به خوبی دید در جای نامعلومی که پر از آب شیرین است، خواب به دنیای مرد و عمر خوب و عمر طولانی اشاره دارد و هر که ببیند در چاه می افتد، دلالت بر سفر دارد.

افتادن در چاه در خواب حکایت از افت مقام و منزلت در میان مردم دارد و ایستادن در کنار چاهی که از آن سیراب می شود، بیانگر مال و ثروت و برآورده شدن حاجت در امور زندگی شخصی است، خواه علم، تجارت و ازدواج.

دیدن چاه حفر شده حتي رسيدن به آب در خواب، بيانگر ازدواج با زن مرفه است و اگر به آب نرسد، بيانگر ازدواج با زن بي پول است. و آشامیدن از آب چاه در خواب، بیانگر به دست آوردن پول از راه مکر و نیرنگ است. دیدن حفر چاه برای آبیاری باغ میوه نشان می دهد که بیننده خواب در زندگی خصوصی صمیمی خود با همسرش دچار مشکل یا مشکل می شود.

رؤیایی از چاهی پر از آب تا سرریز شود و حکایت از غم و اندوه و گریه در آن مکان دارد.

دیدن چاه در خواب ممکن است بیانگر خطری پنهان باشد مراقب تسلیم شدن باشید.

دیدن شنا در چاه در خواب بیانگر بیماری است.

خرید یا داشتن چاه در خواب، بیانگر آینده ای موفق است.

دیدن فرو رفتن در چاه در خواب، نشانه شکستی است که مانع پروژه های شما می شود و ممکن است به خاطر مخالفان شما باشد.

خالی دیدن چاه در خواب بیانگر مشکلاتی است که به دلیل ساده لوحی در زندگی با آن مواجه می شوید.

رؤیت چاه که گویا آب آن در آن زهر ریخته است، نشان از خیانتی است که از جانب دوستان در معرض آن قرار گرفته ای و خداوند متعال و تبارک و تعالی بالاتر و داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا