تعبیر دیدن غذا خوردن در خواب

تعبیر دیدن غذا خوردن در خواب

بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات و درود بر مولایمان رسول خدا و اهل بیت و اصحابش بر همه، غذا یکی از لذت ها و خواسته های دنیاست و بسیاری از مردم. معده مقدم بر چیزهای دیگری است که در زندگی نیز مهم هستند.غذا در خواب بیشتر نشانه های خوبی است.

خوردن غذای عروسی در خواب مژده است و خوردن غذای یتیم خانه در خواب پریشانی است.

دیدن خوردن غذای فصلی در خواب معیشت خاصی است.

دیدن غذایى که در وقت معینى معین نشده، رزق و منفعت دائمى است.

دیدن غذای پادشاهان در خواب جلال و بلندی است و خوردن غذای علما هدایت و علم و برکت است و اما غذای شهربانی حرام مالی و خوردن غذای فقرا زهد است. تقوا و توبه و خوردن غذای اهل بیابان سفر و رفت و آمد است.

دیدن خوردن غذاهای حاوی گوشت نشان دهنده ثروت است.

دیدن خوردن غذاهای تند، پریشانی در زندگی.

دیدن خوردن غذای بسیار اسیدی نشانه بیماری و درد است.

ديدن كسى كه در دهان لقمه خوبى به شما مى‏خورد، نشانگر آن است كه سخنان خوشى مى‏شنويد و لقمه داغ يا گنديده به معناى سختى در زندگى است.

دیدن خوردن غذای فاسد و ترک امر به معروف، بیانگر انجام حرام و ترک حلال است.

دیدن لیس انگشت بعد از غذا خوردن خوب است.

رؤیت لیسیدن کاسه بعد از غذا به معنای مرگ و پایان روزی است.

ديدن نوشيدن غذا مانند آب، بيانگر گسترش حيات است.

ديدن خوردن چيزي كه كراهت دارد و حمد و ثناي خدا بر آن دارد، بيانگر رهايي از غم است.

لذت بردن از غذا در خواب به معنای بدست آوردن غنیمت و لذت است.

دیدن توقف غذا در گلو نشان دهنده بدبختی و اندوه است.

جویدن غذا در خواب بیانگر حرف زدن زیاد است و خداوند تبارک و تعالی داناتر است همچنین بخوانید : خوردن در خواب.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا