تعبیر ماهی در خواب

تعبیر ماهی در خواب

تعبیر خواب ماهی در خواب بسم الله الرحمن الرحیم.

صيد ماهي در خواب، نشانه رونق و سود فراوان است.

رؤیای صید ماهی در آبهای تیره، اندوه و توهم شدیدی است.

داشتن ماهی نرم در خواب، چون زن است، شاید همسر مجرد یا کسی است که می خواهد ازدواج کند.

خریدن ماهی در خواب یا یافتن آن در خواب نیز بیانگر ازدواج است.

صید ماهی بزرگ در خواب ممکن است نشان دهنده امرار معاش باشد که به سراغ شما خواهد آمد، شاید شغل یا معامله ای که برنده شوید.

دیدن ماهی مرده در داخل دریا در خواب دلیل بدی است و نشان دهنده امیدی است که برآورده نمی شود.

خوردن ماهی خام در خواب بیانگر کسب درجات بالاتر در حکومت است.

دیدن ماهی در خواب، حرکت از دریا به رودخانه و بالعکس، ریا است.

به طور کلی، ماهی در خواب، اگر زنده بود، در آب زلال شنا می کرد، بیانگر آن است که مورد علاقه افراد ثروتمند و با نفوذ هستید.

کسانی هستند که ماهی کوچک را به نگرانی و بزرگ را به شادی تعبیر می کنند.

دیدن ماهی در بالای آب که ظاهر و ناپدید می شود، ممکن است نشان دهنده پیدایش چیزهای پنهان، اسرار یا ارث باشد.

رؤیت مروارید در شکم ماهی به کودک اشاره دارد، در حالی که چربی پول است.

ماهی های فلس دار یا خار، مالی هستند که صدقه یا زکات برای آن حلال است و خداوند داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا