تعبیر دیدن چراغ در خواب


یک مقدمه

تعبیر خواب، چراغ در خواب، دیدن چراغ در خواب، تعبیر خواب چراغ ابن سیرین، تعبیر خواب چراغ برای زنان مجرد، چراغ در خواب، تعبیر دیدن چراغ شادی در یک رویا. به نام خداوند بخشنده و مهربان الحمدلله رب العالمین و صلوات و سلام بر ارجمندترین رسولان، چراغ نماد مهمی است که معمولاً نشان دهنده مژده ها و مناسبت های مهم است، به ویژه اگر نورانی باشد.

تعبیر دیدن چراغ در خواب

دیدن چراغ برای دختر مجرد نشان دهنده این است که به زودی خیر و نشاط و شادی نصیب این دختر می شود به خصوص اگر نور چراغ سفید باشد.

دیدن نور کم چراغ برای خانم مجرد نشان دهنده شکست در کاری در زندگی او است یا ممکن است نشان دهنده انحلال نامزدی و نامزدی یا شکست در تحصیل یا موارد مشابه باشد.

تعبیر خواب چراغهای شادی در خواب

تعبیر رؤیا، چراغهای روشن یا شادی، و بینا در خواب خود تعداد زیادی چراغ روشن دید و روشنایی قوی است.

اگر زن مجرد این دید را ببیند، نشان‌دهنده موفقیت او در زندگی و ازدواج زودهنگام با شوهری خوب و وفادار است و برای زن متاهل با شوهری خوب، ثبات زندگی و برخورداری از سلامتی و تندرستی را نشان می‌دهد.

تعبیر خواب چراغ در خواب ابن سیرین

در کتب تفسیری در مورد آن ذکر شده است ابن سیرین چند معنی برای چراغ که چراغ یا چراغ ماست.

پس هر کس ببیند که چراغی به عاریه گرفته است، علم و تعالی پیدا می کند. و اگر ببیند چراغی را خاموش می کند، امر مردی را که بر حق است باطل می کند، ولی آن را باطل نمی کند، زیرا خداوند متعال می فرماید: «می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند. و خداوند نور خود را کامل می کند } و هر کس در خواب ببیند که در روز در چراغ راه می رود، در راه به شدت دیندار و راست می شود به فرموده خداوند متعال (و برای شما نوری قرار می دهد که به آن راه می روید) و اگر ببیند که شب در چراغ راه می رود، اگر از اهل بیتش باشد، نماز بخواند، وگرنه به چیزی که در آن حیران است هدایت می شود، زیرا تاریکی گیجی و نور هدایت است. ممکن است نافرمانی کند و از آن توبه کند. و اگر ببیند که چراغی از انگشتانش یا از بعضی از اعضایش شکوفا می شود، تا زمانی که با دلیل روشن به آن یقین پیدا کند، امر مبهمی برایش روشن می شود. و اگر در خواب ببیند که در درونش چراغی است، حجت یا عالم یا روزی مبارکی است.

و اگر ببیند چراغی دارد که نور آن مانند نور خورشید است، قرآن را حفظ می کند و آن را تفسیر می کند و چراغ نور دل و قوت دین را زیاد می کند و به مقصود می رسد. و هر که در خانه اش چراغی ببیند پسری مبارک برای او متولد شود. و هر کس در خواب ببیند که چراغ و شمع یا آتشی در دست دارد و خاموش می شود، اگر سلطان معزول یا تاجر زیانکار یا مالک باشد، به قول خداوند متعال مال او تمام شده است. مثل کسی که آتشی افروخت، ولی چون اطرافش را روشن کرد، خداوند نورشان را گرفت و در تاریکی هایی که نمی دیدند رها کرد.» و چراغ خانه برای مجرد، زن و برای ازدواج است. صابران گواه بهروزی است و اگر سوخت آن نورانی نباشد حاکی از ناراحتی است و همه زین ها نمایانگر ظاهر پنهان است.

چراغ در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا