دعای دیدن رسول در خواب


خداوندا بر مولای ما محمد و آل مولای ما محمد درود فرست

دعایی برای دیدنرسول در خواب دیدن پیامبر صلی الله علیه و آله در خواب.

بسم الله الرحمن الرحیم.

رؤیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، رؤیت واقعی است و ممکن است مسلمان و غیر مسلمان، راهنما و نافرمان، آن را ببیند، زیرا بزرگترین رسول به سوی جهانیان مبعوث شده است، پس نیکو است. بشارت به راهنما و توبه بر نافرمانان.

و به مرور زمان کسانی را می یابیم که رسول خدا را در خواب دیدند یا بشارت یا انذار و یا توصیه و یا حتی توضیح بعضی از امور خاردار، از پیشینیان صالح نقل شده است که آن عالم فقیه یا مفتی در امر دین از رسول خدا صلی الله علیه و آله استعانت می جست، پس در خواب نزد او می آمد و آنچه را که من در آن گیج شده ام برایش توضیح می داد.

در کتب سنت صیغه ای برای دعا برای پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر شده است که به دیدن او در خواب کمک می کند.

دعا برای پیامبر را میزان کاملتر می گویند

خدایا بر محمد و همسرانش و مادران مؤمنان و فرزندانش و اهل بیتش درود فرست، همان گونه که بر ابراهیم درود فرستادی که ستوده و جلیل هستی.

هر کس بخواهد پیامبر صلی الله علیه و آله را ببیند، این نماز را در روز صد مرتبه تکرار می کند و به آن ادامه می دهد (حدیث در سنن ابی داود آمده است).

صیغه های دیگر برای دعا برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

  • خدایا ماه کامل و چراغ ظلمت و کلید سرای سلامتی و خورشید دین مبین اسلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم را درود فرست.
  • خدایا بر مولای ما محمد، داروی دلها و دوای آنها، سلامتی و شفای بدنها، نور و روشنایی بینایی و درود و سلام بر خاندان و یارانش درود فرست.
  • خدایا ما را به دیدار او توفیق عنایت فرما و ما را از سعادتمندان دیدار و نگاه به چهره شریفش قرار ده.

    توجه داشته باشید دیدن پیامبر صلی الله علیه و آله از جمله خواب هایی است که بیننده خواب می بیند و او را به امری بشارت می دهد یا به او اخطار می دهد و ممکن است ربطی به حقانیت یا فسق فرد نداشته باشد. می داند.

    نوشته های مشابه

    دکمه بازگشت به بالا