تعبیر رعد و برق در خواب

تعبیر رعد و برق در خواب

رعد و برق در خواب دیدن رعد و برق در خواب برای زن مجرد رعد و برق در خواب برای زن متاهل مشاهده رعد و برق در خواب بدون باران تعبیر خواب رعد و برق ابن سیرین دیدن رعد و برق در خواب برای حامله زن

بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات و درود بر ارجمندترین رسولان یکی از غیرعادی ترین پدیده های طبیعی رعد و برقی است که در آسمان می بینیم و پیش از رعد و برق است.

تعبیر خواب رعد و برق ابن سیرین در کتب تعبیر آمده است که رعد و برق در خواب بیانگر اسرار و شیفتگی بیننده به چیزی است و این نشان دهنده هدایت است.

دیدن رعد و برق در خواب، به مژده آمدن غایبان، تجدید روزی یا تسلی مضطر است.

دیدن رعد و برق بیانگر نوسان شرایط از مصیبت به رستگاری و از رستگاری به مصیبت است.

رعد و برق را در خواب دید که بارانی در آن نباشد و وعده ای داشت که به آن نرسید.

رعد و برق در خواب نیز حاکی از بهره مندی از دور است.

اگر رعد و برق در خواب لباس یا خانه اش را بسوزاند، بیانگر احتمال جدایی است.

دیدن رعد و برق در خواب برای زنان مجرد، رعد و برق در خواب، در صورتی که رعد و برق به دو مجرد بتابد ممکن است نشان دهنده ازدواج آنها باشد، رعد و برق در خواب برای زنان مجرد خوش شانسی است.

دیدن رعد و برق در خواب برای زوجین، اگر به هر دو اصابت کند، نشانه جدایی آنهاست.

رعد و برق در خواب برای زوج های متاهل فال نیک و مژده به یک رویداد مبارک است.

رعد و برق در خواب برای یک زن باردار ممکن است اشاره به یک نوزاد پسر داشته باشد.

دیدن صاعقه به درخت نشان دهنده از دست دادن دوست است.

رعد و برق در دست گرفتن ممکن است اشاره به خیر و صلاحی باشد که از دوستی به شما بازگردانده می شود و خداوند تبارک و تعالی او داناتر است.

ابن الوردی در هزاره صورتی می گوید

و صاعقه اگر با ابر باشد منفعت است و بدون ابر ترس و طمع است.

نظرات روشی عالی برای تعامل با دیگرانی است که در مورد موضوعات مشابه رویا می بینند، می توانید رویاها و افکار خود را با ما در میان بگذارید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا