تعبیر ویتارا در خواب

تعبیر ویتارا در خواب

دیدن ویتار در خواب دیدن گیتار در خواب تعبیر خواب آلات موسیقی دیدن ویتار در خواب ویتارا در خواب دیدن گیتار در خواب برای خانم های مجرد.

دیدن ویتر در خواب بیانگر تمایلات جنسی بیننده خواب است.

دیدن گیتار در جوش، بدون سیم یا ثابت نبودن سیم های آن، نشان دهنده ناامیدی به خصوص در زمینه عاطفی است.

دیدن ویتر نشان دهنده شادی عاطفی است، اما مدت آن ستودنی است.

خریدن ویتر در خواب، بیانگر همراهی با شخص ترسناک است

نواختن گیتار در خواب بیانگر خوشبختی در آینده است.

شنیدن موسیقی گیتار در خواب بیانگر ناامیدی است.

دیدن ویتار برای مرد هشداری است در برابر تن دادن به رابطه بیهوده با زنی که در سطح او نیست.

نواختن ویتار با سیم های باز شده نشان دهنده ناامیدی در سطح احساسی است.

خوب نواختن ویتار بدون سروصدا نشان دهنده هماهنگی با شریک است و خداوند تبارک و تعالی داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا