دیدن انگور در خواب


تعبیر خواب دیدن انگور بسم الله الرحمن الرحیم.

رنگ (سیاه سفید)

شکل آن (خوشه ای – مهره ها)

زمان دید (فصل انگور یا نه)

و همچنین (خوردن انگور – یا فقط نگاه کردن به آنها)

علاوه بر انگور (تاکستان)

تعبیر آن فرق می کند و به طور کلی دیدن انگور مطلوب است، مگر در موارد نادری مانند خوردن انگور سیاه، و در بیشتر موارد به توفیق و سود و بهبودی توضیح داده می شود.

  • دیدن انگور در خواب عموماً امرار معاش خوبی است
  • دیدن انگور سیاه روزی است که نمی ماند
  • دیدن انگور سیاه در هنگام غم و اندوه و در وقت نادرست بیماری است
  • خوردن انگور سیاه در خواب، فال بدی است، به خصوص اگر در فصل نباشد
  • انگور سیاه نیز نشان دهنده فایده پنهان است
  • دیدن انگور سفید شفابخش و خوب است
  • خوردن انگور سفید در خواب نیکو و منفعت و رسیدن به آرزو است و خداوند داناتر است.
  • نوشته های مشابه

    دکمه بازگشت به بالا