آیا شایعه شده است که خواب های بد در عرض چند روز اتفاق می افتد؟

آیا شایعه شده است که خواب های بد در عرض چند روز اتفاق می افتد؟

آیا شایعه شده است که خواب بد در مدتی نه بیش از چند روز رخ می دهد؟ در واقع، به طور مکرر رخ می دهد، پس اگر بینایی بیان صحیحی را بیان کند که در آن جای هیچ شک و تردیدی نباشد، و هشدار دهنده دردناک یا دردناک باشد. اتفاق ناخوشایند، چه برای بیننده خواب و چه برای اطرافیانش، رؤیاها بلافاصله و در مدت کوتاهی به حقیقت می پیوندند و از سوی دیگر، اگر خوابی دیدید که شما را آزار داد و آن را به هشدار تعبیر کردید. یک هشدار یا یک رویداد دردناک، و آن رویا در اواسط آن هفته یا مدت کوتاهی پس از آن به حقیقت نپیوست، پس بدانید که آن خواب نشان دهنده آن نیست و ممکن است نشانه های دیگری داشته باشد، یا فقط خودگویی است. یا رویاهای پایپ .

در اینجا مثال های زیادی وجود دارد، من دو خواب مربوط به خودم را برای شما می گویم که مربوط به فوت مادرم رحمت الله علیه است، مادرم مریض و در بستر بیماری بود، یک هفته قبل از مرگ یکی از دوستان خانواده ما را عیادت کردند رؤیت حکایت از نزدیک بودن مرگ مریضی دارد که در خانه ای است که فاتحه می خوانی هفته ای نگذشت که رحمه الله از دنیا رفت و رؤیت دیگری بر همان روزی که درگذشت همسرم دید که گویی مادرم او را دلداری می دهد و مریض اگر در خواب تو را دلداری ندهد نشانه آمادگی برای تسلیت است و در همان روز رؤیا از دنیا رفت. البته اندازه گیری این رویاها امکان پذیر نیست، زیرا هر رویایی زمینه خاص خود را دارد.

عبدالملک الوردی در هزاره صورتی می گوید، پس حکمت پشت آن چیست؟

بعد از دو روز اخطار رفع می شود تا غم و اندوهش طولانی نشود

حکمت آن این است که در وقوع واقعه تعجیل کنیم تا خواب بیننده در نگرانی در انتظار اتفاقی باقی نماند که از رحمت خداوند به ما این رؤیاها به سرعت تحقق می یابد.

اگر فرض کنیم خوابی را تعبیر می‌کنید که در آن اخطار وجود دارد و ماه‌ها منتظر وقوع آن هستید، ممکن است زندگی سخت و غیرقابل تحمل شود و نتوانید به طور عادی زندگی روزمره خود را انجام دهید و خدا بهتر می‌داند.

مقالات مرتبط

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا