آیا چشم انداز در صورت عبور امضا شده است

آیا چشم انداز در صورت عبور امضا شده است

تعبیر خواب، آیا خواب در صورت وقوع رخ می دهد؟اگر خواب را تعبیر کرد یا رؤیا، یعنی حقیقت پیدا کرد و سؤال دیگر این است که آیا مضمون تعبیر مربوط به این است که برای بیننده خواب چه می شود. ، خوب است یا بد؟

پس اگر از حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استنباط کنیم (رؤیا بر مرد پرنده است تا زمانی که عبور نکند پس اگر عبور کند می افتد) روایت آل. -ترمذی، مسلم، احمد و ابن ماجه.

آیا این به این معناست که تا تفسیر نشود، رؤیت سقوط نمی کند؟ و اگر تعبیر نشود واقع نمی شود و آیا رؤیا بدون توجه به تعبیر واقع می شود؟

من در اینجا به سه مورد اکتفا می کنم

  • مواردی وجود دارد که بیان رؤیت دلیل بر وقوع آن است، یعنی وقتی عبور می کند مستقیماً می افتد و بینا ممکن است سالیان دراز نظاره گر باشد و به شرط تفسیر صحیح حاصل شود.
  • رؤیت حتی اگر تعبیر نشود صورت می‌گیرد، زیرا حوادثی که انسان در آن زندگی می‌کند، به حکم و تقدیر است و اراده‌ی خدا همان عمل کننده است و از این قبیل موارد بسیار است.
  • مورد سوم این است که آیا هر تعبیری می تواند خواب را تحقق بخشد، البته خیر، زیرا علما اتفاق نظر داشتند که اگر خواب درست تعبیر شد، واقع شد و اگر تعبیر درست نبود، رؤیت واقع شد، نه تعبیر. .
  • موضوع دیگری است، آیا تعبیر خواب واقعیت را تغییر می دهد، البته نه، پس هر اتفاقی بیفتد، چه تعبیر خواب باشد چه نباشد، چه تعبیر صحیح باشد چه نباشد، این تغییری در قضای الهی نمی کند.
  • اما چرا خوابها را اینطور بیهوده تعبیر می کنیم دلایلی دارد چنانکه یکی از شیوخ به من گفت که رؤیاهای مومن مانند فنر ماشین یا ضد تکان است ما حوادث را پیش بینی می کنیم پس برای آنها آماده می شود.
  • مقالات مرتبط

    نوشته های مشابه

    دکمه بازگشت به بالا