تعبیر دیدن گونه و گونه در خواب

تعبیر دیدن گونه و گونه در خواب

دیدن گونه در خواب

تعبیر دیدن گونه در خواب، سرخی و چاق شدن گونه در خواب، دلیل بر آبرو و بهبودی از بیماری ها، شانس، مقبولیت و افراد خوب است.

زردی یا تیره شدن گونه گواه ترس و غم و زوال سرنوشت است.

دیدن گونه در خواب

گونه ها در خواب نشان دهنده آن چیزی است که انسان تحمل می کند یا آرزو می کند، و چه بسا گونه ها نشان دهنده کسی است که آنها را می بوسد، پس آنچه بر آنها اتفاق افتاده دلیل بر فساد حال آمدن است و بر آن سنجیده می شود. که لبها اگر کمبود یا زیاده روی در آنها دیده شود که مانع از منفعت است.عزیز و گونه ممکن است نشانگر گاه جن یا بهشتی باشد که به وسیله آن زیان از او دفع می شود و از آن گفتارش صلوات و درود خدا بر او باد. (روزه سپر است) یعنی بهشت ​​عذاب و گونه ممکن است نشانگر بهشت ​​باشد.

چه بسا گونه در خواب دلالت بر ذلت و خواری دارد، اگر غبارآلود یا غبارآلود باشد به فرموده حق تعالی (و گونه خود را برای مردم کوچک مکن) و آن برای اهل دین، افزایش و اعتلای نزد خداوند است. باری تعالی، زیرا این از ویژگی های مجاهدت است و خداوند داناتر است.

تعبیر دیدن لب در خواب.

لب ها با لب ها جمع می شود پس در خواب نشان دهنده شفای بیماری ها با وجود حسودان و خبر شفای دل است، شاید لب ها نشان دهنده حجاب، خدمتکار، نگهبان، در یا قفل باشد.

هر که در خواب لب نداشته باشد، بیانگر آن است که حجاب و علما یا نگهبانانش از بین رفته یا در خانه اش خراب است یا قفل نمی شود یا کلیدش گم شده است.

شاید بیانگر مرگ والدین، دو فرزند یا همسرانی باشد که یکی بر دیگری سوار است.

لب در خواب ممکن است بیانگر زندگی باشد، مخصوصاً برای شیپور، لوله و امثال آنها، مانند سازنده شیرینی پف کرده، تصمیم گیرنده و غیره.

سرخی لب ها در خواب بیانگر فصاحت، راهنمایی، غذای خوب، نوشیدنی و شادی است.

دیدن لب های کلفت، سنگین، سیاه یا کبود در خواب، بیانگر کسلی، ناتوانی در اقامه مجادله و ناراحتی در کسب درآمد است، شاید سیاهی یا کبودی لب در خواب بیانگر مرگ بیمار باشد، زیرا این یکی از نشانه های مرگ

لب در خواب ممکن است اشاره به پلک ها داشته باشد و هنگام بیرون آمدن و ورود فرج نشان دهنده آن باشد و ممکن است در دو لبه رودخانه فرو رود و هنگامی که بین آنها زیاد می شود، گذرگاه پشتی، لب به لب، چاه و پوشش آن و مانند آن و خدا داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا