تعبیر تیراندازی در خواب

تعبیر تیراندازی در خواب

تعبیر خواب تک تیراندازی در خواب بسم الله الرحمن الرحیم.

به دست آوردن طعمه از تیراندازی در خواب، آنگاه رزق و روزی است که بر حسب حیوانی که شکار کردم به بیننده می رسد، پس اگر از آنچه آهو و خرگوش شکار کرده بود، خوب بود و اگر از وحوش بود. شکار نکرد، به امور او نگاه کرد، و اگر دشمنی داشت که از شر او خلاص شد یا از ترفند یا تلاشی برای رهایی از آن استفاده کرد.

شکار در خواب ممکن است اشاره به همسر داشته باشد.

تصور استفاده از تله یا تور برای گرفتن طعمه به کسب معاش از طریق حیله گری و حیله اشاره دارد.

دیدن سگ های شکار در خواب، فال و مژده است و نشانه آن است که بیننده ممکن است کسی را در امور زندگیش یاری کند و خداوند اعلم.

تعبیر اسلحه در خواب

تفنگ در خواب نماد پیروزی و برتری است، چه بر دشمنان و چه در شرایط دشوار.

تفنگ در خواب می تواند همسر، شغل یا دلیلی برای کسب درآمد باشد، به خصوص اگر تفنگ شکاری باشد.

بلند کردن اسلحه در خواب ممکن است نشان دهنده خشم باشد.

از دست دادن تفنگ در خواب بیانگر ضعف، از بین رفتن علایق یا از دست دادن چیزی یا مزیتی است.

تیراندازی با تفنگ در خواب بیانگر حصول مصالح و رسیدن به مقصود از نظر طعمه است و خداوند اعلم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا