تعبیر فرش در خواب

تعبیر فرش در خواب

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلوات و درود بر شریف ترین مخلوق خدا قالی با زندگی ما پیوند تنگاتنگی داشت و حتی وقتی وسایل دیگر ظاهر می شد فرش باقی می ماند. در خانه های ما وجود دارد نماد فرش در خواب چه تعبیری دارد؟

خواب دیدن فرش به سود و دوستان ثروتمند تعبیر می شود که در مواقع ضروری به شما کمک می کنند.

راه رفتن روی فرش در خواب، نشانه رفاه و ثروت است.

دیدن فرش های ناشناخته، در مکانی نامعلوم، با همراهی افراد ناشناس، حکایت از شکوه در غربت دارد.

دیدن فرش های نازک در خواب، یا فرش های فرسوده در خواب، بیانگر عمر کوتاه است.

و سوختن فرش در خواب، یا سرقت فرش در خواب، یا شکستن فرش در خواب، بر عدم امکان مقاصد و اجرای راهکارها.

دیدن افراد دیگری که با شما روی فرش می‌نشینند نشان‌دهنده پرستاری و مشارکت آنهاست.

اگر عاقل باشند، خرد به دست خواهی آورد، و اگر از بالاترین مردم باشند، برای چیزی بیش از توان خود تلاش می کنی.

خرید فرش در خواب به معنای سود بزرگ است، در حالی که فروش آن به معنای عبور از مرحله ای شاد و سودآور است.

اندازه فرش به اندازه زندگی یا امرار معاش یک فرد است.

دیدن فرش کثیف در خواب نشانه غم و اندوه است.

دیدن فرش در حال پرواز در خواب بیانگر این است که باید در مورد چیزی دروغ بگویید.

قالی بافی در خواب بیانگر این است که شما یکی از کارکردهای اجتماعی را انجام می دهید.

فرش پهن کردن در خواب، وسعت نعمت دنیاست.

جمع كردن و ناز كردن فرش در خواب به اين معناست كه كارها به هم مي خورد و هر چه در آن بيفتد مربوط به صاحب آن است.

فرش یا فرش گران است که در خواب همراه با نمادهای دیگر می آید و تعبیر آن بر حسب وابستگی و قوام کل خواب است و خداوند اعلم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا