منطقی نیست که به آزادی ببالید در حالی که در غل و زنجیر منطق هستید

منطقی نیست که به آزادی ببالید در حالی که در غل و زنجیر منطق هستید

منطقی نیست که به آزادی ببالید در حالی که در غل و زنجیر منطق هستید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا