هیچ انسان کاملاً آزاد وجود ندارد، زیرا بردگان آزادی آنها وجود دارد

هیچ انسان کاملاً آزاد وجود ندارد، زیرا بردگان آزادی آنها وجود دارد

هیچ انسان کاملاً آزاد وجود ندارد، زیرا بردگان آزادی آنها وجود دارد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا