کلیدهای تعبیر خواب، قسمت اول

پازل رویایی

رویاهای عمومی همیشه مردم و حتی محققین خصوصی و علاقه مندان به این علم یا هنر را گیج کرده است، دیدن تعداد زیادی از محققین که به دلیل علاقه به دانش، طمع بشارت یا ترس و وحشت به دنبال تعبیر خواب هستند، تعجب آور نیست. اضطراب ناشی از شوک هایی که ممکن است حاوی آن باشد.

تعبیر خواب یک هنر ظریف است که نیاز به ذهن باز و تجزیه و تحلیل دقیق کل صحنه دارد.

متأسفانه بسیاری از باورها و خرافات در تعبیر خواب آمیخته شده است، به ویژه آنهایی که در آنها پیش بینی هایی از آینده وجود دارد، که موضوع را بیشتر به حیله گری نزدیک کرد تا به علم.

و این همان چیزی است که باعث شد من امروز از طریق این مجموعه رویکرد علمی سالمی را در پرداختن و تعبیر خواب های شما بدون توسل به هیچ مترجمی به شما ارائه دهم.

چنانکه گفته می شود: خواب ها مشکل گشا هستند (تعبیر خواب و فلسفه های نبوت / د: علی زائور).

رویاها چیست

نظرات بسیار متفاوتی در تمدن های مختلف و در طول اعصار مختلف در مورد ماهیت رویاها بوجود آمد، خواه این عقاید در نظر بگیرند که رویاها تجربه واقعی ای هستند که روح ما پس از ترک بدن خود در هنگام خواب از آن عبور می کند، یا اینکه رویاها را یک بو می دانند. از الهام الهی یا عمل شیاطین آیا در آنها بیانی از خواسته های غیرمنطقی ما می بینید یا برعکس آنها را بیانگر عالی ترین و عالی ترین استعدادهای موجود در درون ما می دانید؟ این ایده که بحث را نمی پذیرد، یعنی رویاها نشانه هایی هستند که نشانه هایی هستند که نشانه هایی هستند زیرا حاوی پیام رسان هستند که اگر کلید را داشته باشیم می توانیم بفهمیم، یعنی به ما کمک کنید آن را ترجمه کنیم. (زبان فراموش شده / اریک فروم )

این مقاله شما را از طریق 7 کلید و خط فکری راهنمایی می کند که به شما امکان می دهد معنی پیام هایی را که ضمیر ناخودآگاه شما هنگام خواب برای شما ارسال می کند را بهتر درک کنید.

ناخودآگاه گاهی از طریق تداعی ایده ها از زبان استفاده می کند.

تعبیر خواب به بازی پازل در برخی موارد متناقض نیست.

رویا فقط داستانی است که شما با آن آشنا هستید و شما هستید که آن را به روش خود به دیگران منتقل می کنید.شما تصاویر، احساسات و اتفاقات رویای خود را به کلماتی تبدیل می کنید که دقیقاً آنچه را که اتفاق افتاده است، توصیف می کنید. در خواب شما ممکن است برای یک مکان و زمان خاص شادی آور، منزجر کننده، ترسناک، غیر منطقی باشد، که نمادهایی هستند که ممکن است در ابتدا برای شما ظاهر شوند، به شما مربوط نیست، بلکه بخشی از شما و زندگی شماست، اگر می توانید آن را بدانید و درک کنید، در درک زندگیتان به شما کمک زیادی می کند.

روش های تعبیر خواب

در این مطالعه ما بحث نمی کنیم

روش ها یا قواعد پذیرفته شده مانند تفسیر با بازگشت به

 • نام
 • تلفظ زبانی
 • استخراج معانی از نام ها
 • توسل به قرآن کریم
 • سخنرانی حضرت محمد
 • در نظر گرفتن عملکرد برخی از نمادها در واقعیت
 • شعر، آهنگ و گفته های رایج
 • قصارهای رایج و
 • تفسیر مخالف و وارونه
 • حتی معنایی بودن معانی نمادها که هر محققی برای تعبیر خواب از اینجا نتیجه می گیرد من همیشه در ورزش از یک قاعده بسیار مهم استفاده می کنم و آن اینکه آیا آن (شرط لازم و نه کافی) یعنی آگاهی از معانی نمادها لازم است. به طرق مختلف آنها، اما این کافی نیست، ممکن است نماد در اینجا معانی متعددی داشته باشد و گاهی اوقات متناقض باشد، محقق به دنبال تعبیر خواب است که کدام علامت با خواب او مطابقت دارد.

  که مربوط به علم تعبیر خواب است، زیرا به سادگی در داخل هر یک از این کلیدها خواهد بود و ما قبلاً ایستگاه های قبلی را برای ورز دادن آن لمس کرده ایم.

  هفت کلید 7 تعبیر خواب

 • کلید شماره 1: ساختار رویا و زمینه نماد
 • کلید شماره 2: تجزیه و تحلیل شخصیت
 • کلید شماره 3: واژه ها و دیالوگ ها
 • کلید شماره 4: تجربه و خاطرات
 • کلید شماره 5: نمادها و کهن الگوها
 • کلید شماره 6: معنی رنگ ها
 • کلید شماره 7: عدد را حس کنید
 • هفت کلید برای تعبیر خواب

  بازبینی کننده

  تعبیر خواب و فلسفه نبوت (دکتر علی زائور)

  زبان فراموش شده (اریک فروم)

  تعبیر خواب ابن سیرین بزرگ

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا