اهمیت خواب

اهمیت خواب

اهمیت خواب، سریال، به خواب خود احترام بگذارید، از روز خود لذت ببرید، ما همچنان در مورد ایده های مربوط به خواب سؤال می کنیم، ممکن است بسیاری از افراد به موضوع خواب توجه نکنند، اما اگر به این مولفه یا بازدید کننده شب نگاه کنیم ، متوجه شدیم که یک فرد به طور متوسط ​​7 ساعت در سال می خوابد، یعنی یک سوم از زندگی یک فرد به خواب می گذرد.

شخصی که 90 سال عمر کرده است 30 سال کامل را در خواب سپری کرده و دو ثلث باقیمانده بین اعمال دینی و دنیوی تقسیم می شود و برای من اهمیت خواب از آنجا ناشی می شود که این امر مستلزم این نیست که در مورد خواب روشن فکر کنیم. یافتن آن در زندگی ما بیهوده نیست زیرا نشانه خداوند سبحان است خداوند متعال در سوره روم (و از نشانه های او خواب شما در شب و روز است) 23 . خواب معمولاً شب است اما در شرایط خاصی ممکن است فرد در روز بخوابد و بعداً به این موضوع خواهیم پرداخت.

ارتباط خواب با بیداری در این اهمیت مشترک است، زیرا بدون خواب آرام زندگی پایداری وجود ندارد و هرگونه نقص در خواب تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر روند عادی زندگی پایدار دارد و ناگزیر در دستاورد منعکس می شود. از اهدافی که فرد در زندگی خود تعیین می کند.

خواب رازهایی دارد که با وجود یافته های محققان و دانشمندان در طول تاریخ، بیشتر آنها هنوز ناشناخته هستند.

آیا خواب جدایی و گسست از بیداری است یا ادامه آن؟همه نظریه ها غیر قطعی باقی می مانند و بسیاری از موارد هر نظریه را رد می کنند.

و مهمترین چیزی که خواب را متمایز می کند سفرهایی است که فرد خوابیده در رویاها انجام می دهد. این معما همه بشریت را اعم از دانشمند یا خصوصی گیج می کند و هنوز هم گیج می کند و تمام رازهای کشف شده قطره ای در دریا می ماند. بدون محدودیت، نه در زمان و نه در مکان.و بیشترین شگفتی ها و کنجکاوی هایی که آنها متحمل می شوند، چه برای بیننده و چه برای اطرافیانش چیست؟این سوال همیشه باقی می ماند که ذهن ما در خواب به کجا می رود؟ .

افراد کمی در مورد خواب صحبت می کنند، ممکن است به سه دلیل به وضوح متوجه مشکلات مربوط به خواب در جوامع عربی خود نشویم، یا به طور خاص، اطلاعاتی در مورد مشکلات مربوط به خواب در جوامع عرب نداریم.

1- ما علاقه ای به این موضوع نداریم.

2- جز در مواقع اضطراری در موارد بیماری به پزشک متخصص یا به طور کلی مراجعه نمی کنیم و اغلب علائم بیماری را به خواب ربط نمی دهیم.

3- عدم انجام تحقیقات و مطالعات تخصصی در زمینه خواب.

در این مجموعه سعی خواهیم کرد تا به این موضوع بپردازیم و آزمایشات و تحقیقات زیادی را مطرح کنیم، چه از طریق سایت و چه با استفاده از تجربیات مراکز غربی، و جهت اطلاع شما، مسئله خواب بسیار مهم است. و اگر واقعاً می خواهیم شروع خوبی برای ادامه روز جدید داشته باشیم، واقعاً باید با خواب خود آشتی کنیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا