تعبیر جو در خواب

تعبیر جو در خواب

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و درود و سلام بر سرور همه خلقت جو یکی از غلاتی است که انسان با وجود آن، دیگر به ندرت می خورد. فواید زیادی دارد و در روستاها علوفه حیوانات شده است و در تعبیر خواب جایگاه مهمی دارد.

جو در خواب، رزق و روزی عاجل با کوشش اندک است و حس خوبی و سلامتی و تندرستی است.

رجوع به کاشت جو شود در خواب به کوشش برای جلب رضایت خداوند سبحان گفته می شود و بیننده خواب روزی خوش و مالی آسان به دست می آورد.

چشم انداز مزرعه جو، موفق باشید و آرامش خاطر.

چشم انداز برداشت جو در خواب به کسب درآمدی است که زکات آن واجب است.

جو بخر در یک رویا، یک آسیب عالی خوب، برای یک بینایی جو فروش ممکن است نشان دهد که بیننده دنیا را بر آخرت ترجیح می دهد.

تصاحب جو در خواب، چه به او داده شده باشد و چه به او، ممکن است پسری دانا و سالم و تندرست و مالی باشد، مخصوصاً اگر در کیف باشد.

جو بخور در خواب چه سبز و چه خیس و چه خشک، دلالت بر خیرخواهی دارد.

فساد مالت در خواب خیری در آن نیست و اگر با خاک مخلوط شود قدر بیننده از بین می رود.

چشم انداز جو دادن به فقرا در خواب دلالت بر آبرو و درستی طبابت دارد و خداوند تبارک و تعالی داناست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا