تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلوات و درود بر سرور همه خلقت، شهرتش از بقیه غلات بیشتر است، همه جا برنج پیدا کنید. دنیا به انواع و اقسام بی‌شمار برنج در خواب یکی از غلاتی است که معمولاً نماد فراوانی، باروری، فرزند، دوستی‌های خوب و رزق و روزی است.

دیدن برنج خوردن در خواب بیانگر آرامش و ثبات در محیط خانواده است.

اما پختن برنج در خواب، بیانگر مسئولیت های جدیدی است که انشاءالله در انجام آن موفق خواهید بود.

برنج اگر پاک و خالص باشد ممکن است نماد دوستی های خوب و صمیمانه باشد، اما اگر اینطور نباشد برعکس است.

و اما برنجی که در خواب هنگام کثیف یا آسیب دیده می شود، ممکن است نشان دهنده نیاز یا بیماری باشد.

خوردن برنج به مقدار زیاد در خواب بیانگر بهبود زندگی خصوصی، اجتماعی و مالی شماست.

خرید برنج در خواب بیانگر سود غیرمنتظره است.

در چین، سمپاشی یا پرتاب برنج به جوانان در خواب به معنای موفقیت عاطفی و شادی است.

در مورد زراعت برنج، ممکن است مراد از امرار معاش باشد که بعد از سختی به شما می رسد.

داشتن برنج در دستان شما در خواب بیانگر این است که برای امرار معاش دست و پنجه نرم می کنید.

دیدن برنج پاک شده در خواب ممکن است نشان دهنده کوشش در اجتناب از سوء ظن در امرار معاش باشد.

خوشه‌های برنج نشان‌دهنده رفاه است، مخصوصاً اگر پر و همسطح باشد و بالعکس اگر مرده باشد، مایوس‌کننده در یک مسئله است.

همچنین گفته شده است که پختن برنج در خواب، بیانگر پولی است که زیاد می شود و رشد می کند، زیرا وقتی برنج پخته شود، حجم آن زیاد می شود.

خرید و فروش برنج در خواب بیانگر برآورده شدن امیدها و فراوانی دوستان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا