تعبیر پیرمرد در خواب

تعبیر پیرمرد در خواب

الحمدلله یگانه است و تنها سلطنت او پایدار است و صلوات و درود بر بهترین خلق مولانا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیرزن یا سالخورده ممکن است نمادی از ضعف در واقعیت، اما در زمینه تعبیر خواب، پیرمرد معانی و معانی متفاوت و متعددی دارد که در این مقاله با برخی از آنها آشنا می شویم.

پیرزن، یعنی پیرزن در خواب، دلالت بر شادی و رزق و روزی دارد و برای زن باردار مژده است.

اگر دختری در خواب ببیند که پیرزن شده است، نشانگر لذت او از خرد، متانت و قدردانی اطرافیان است.

پیرزن در خواب با ظاهری زیبا و هیکلی چاق و چهره ای بشاش، مژده است و افزایش روزی و بازگشت دنیایی که بیننده خواب از دست داده یا در شرف از دست دادن بود.

مریض دیدن پیرزن در خواب، اشاره به عدد و ناتوانی در انجام کاری است.

رؤیت چنان است که در خواب پیرزنی تشنه یا گرسنه است، پس بیانگر خشکسالی یا عدم دست بیننده است.

و هر کس در خواب ببیند که پیرزنی زن جوان شده است، دلالت بر فراوانی روزی و خیر دارد.

اگر زنی در خواب پیر شود، نشانگر درستی دین اوست.

دیدن پیرمرد در خواب، ممکن است اشاره به زمینی باشد که محصول نمی دهد.

پیرزن برهنه در خواب برای بیننده رسوایی است.

یک پیرزن زشت و لاغر در خواب ممکن است نشان دهنده پریشانی و فریب یا دوره های دشواری باشد که بیننده خواب از سر می گذراند.

پیرمرد در خواب، وسوسه ی دنیا که به خواب بیننده مبتلا می شود.

اگر در خواب پیرزنی وارد خانه شما شود، بیانگر خیر و برکتی است که در آن مکان رسوخ می کند و بالعکس اگر بیرون رفت، بیانگر از بین رفتن روزی و برکت است.

اگر در خواب پیرزنی به شما نزدیک شود و در حقیقت شما مریض باشید، بیانگر آن است که اجل نزدیک است و خداوند تبارک و تعالی دانا و جلیل است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا