تعبیر جهاد در خواب

تعبیر جهاد در خواب

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلوات و سلام بر خاتم الانبیاء و رسولان جهاد فی سبیل الله با جان و مال یا یکی باشد. از آنها، و خوابیده ممکن است ببیند که به جهاد رفته یا در صفوف جهاد در راه خدا می جنگد، پس این علامت یعنی جهاد در خواب چه تعبیری دارد.

دیدن رفتن به جهاد در خواب، هر که در خواب ببیند که به جهاد فی سبیل الله رفته است، در میان مردم به تعالی و لذت و مقام می رسد.

هر کس در خواب ببیند که با کفار جهاد می کند، دلالت بر این دارد که در امور خانواده اش می کوشد تا مایحتاج زندگی را تأمین کند و تلاش می کند و روزی فراوانی به دست می آورد.

دیدن رفتن به جهاد در خواب با اسلحه، بیانگر این است که بیننده، معتصم مسلمان و واجب است.

هر کس در خواب ببیند که کفار را با شمشیر می کشد و به راست و چپ می زند، بیانگر پیروزی بر دشمنان است.

هر کس در خواب در راه خدا کشته شود، شادی و سعادت و روزی پر برکت نصیبش می شود.

هر کس در خواب ببیند که در حال جهاد است و رویش را برگردانده یا روی برگردانده است، بیانگر کوتاهی او در رسیدگی به امور خانواده و افراد وابسته است و متفرق یا متفرق می شود.

و خداوند تبارک و تعالی داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا