دیدن مجالس ذکر و بلاغت در خواب

دیدن مجالس ذکر و بلاغت در خواب

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلوات و سلام بر خاتم الانبیاء و رسولان، مجالس ذکری از عادات پسندیده ای است که قرار است در روزها نفوذ کند. زندگی هر فردی در خواب، این نماد ممکن است به شکلی وجود داشته باشد، خواه شما صحبت کنید یا گوش دهید، و ما سعی می کنیم برخی از جنبه های حضور و معانی و اهمیت او را که به آن اشاره می کند، برجسته کنیم.

دیدن مردی یا امروزی در خواب بیانگر مردی سودمند در اطرافش است و پدرم مردم را از گناهانشان نجات می دهد.

و هر کس در خواب ببیند که با مردم صحبت می کند در حالی که صلاحیت آن را ندارد، دلالت بر بیماری و تضرع دارد.

هر کس آن را ببیند که گویا با مردم با سخنان نیکو سخن می گوید که در آن پند و عبرت است، دلالت بر آسودگی و آسانی پس از سختی دارد.

و اما هر کس ببیند که در حضور مردم با سخنان بد صحبت می کند، نشان از ناامیدی و خوشحالی است که ممکن است در واقعیت داشته باشد.

و هر کس یکی از صالحان یا عالمان را، خواه زنده باشد یا مرده، در جایی که مردم در آن صحبت می کنند ببیند، دلالت بر آمدن خیر و برکت در آن مکان دارد.

و هر کس در خواب ببیند که در جایی که قرآن و حدیث یا اشعار زهد و تقوا در آن ذکر شده است که آن مکان خانه و دکان یا بازار بوده، مجلس ذکر است، پس مکان با حکمت و عظمت زندگی خواهد کرد.

و خداوند تبارک و تعالی داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا