تعبیر آن چه از مردی که در خواب ذکر شده به طور غیرعادی بیرون می آید


بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام علی مولای خلق عالم رؤیا با عالم بیداری کاملاً فرق دارد. ممکن است در خواب چیزهای غیرمعمول و عجیبی برای شما ظاهر شود، از جمله اینکه فردی را می بینید که انگار چیزهایی از حافظه او بیرون می آیند، مانند خون، خاک، حیوانات و پرندگان… این نمادها معانی دارند، خواب بیننده با او آشنا می شود. برخی از آنها در این مقاله

ادرار خونی در خواب اگر شخصی در خواب ببیند که در حال دفع خون است، ممکن است نشان دهنده زندگی مشترک با زن در دوران قاعدگی باشد.

و هر کس در خواب ببیند که در خواب خون می‌دهد و در حال ادرار درد می‌کند، بی‌خبر به ازدواج با محرم یا زن مطلقه رجوع کند.

آب ادرار در خواب هر که در خواب خود را در حال ادرار کردن آبغوره ببیند، بیانگر اسراف است.

شیر ادرار در خواب هر کس در خواب شیر را بول کند غریزه خود را از دست می دهد و اگر شناخته شده بیاشامد در دنیای خود از مال حلال به او انفاق می کند.

ادرار زعفران در خواب کسی که در خواب زعفران خورد، پسری بسیار بیمار داشت.

آتش پل در خواب هر که در خواب خود را با آتش ببیند پسری برای او به دنیا می آید و فرمانروا می شود.

ادرار کثیف در خواب اگر کسی در خواب ببیند که خاک می‌دهد، مرتب وضو نمی‌گیرد.

ادرار گلی در خواب هر کس در خواب خود را در حال بول کردن گل ببیند، بیانگر این است که بیننده وضو نمی گیرد.

ادرار مدفوع در خواب اگر کسی در خواب ببیند که در حال دفع مدفوع است، بیانگر این است که خواب بیننده از مقعد نزد همسرش می آید.

و خروج پرنده از نر در خواب، او مطابق ذات پرنده متولد شد.

و اما ماهی که در خواب از آلت خارج می شود، خانه ای است که برای آن متولد شده است.

و یک حیوان را از نر در خواب بر حسب جنسیت و جنس است و ممکن است نر یا ماده باشد و خصوصیات او به تعبیر مردن حیوان است.

و خداوند تبارک و تعالی داناتر است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا