تعبیر پلیس و پلیس در خواب

تعبیر پلیس و پلیس در خواب

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام علی مولای خلق. پلیس موظف است مراقب حفاظت از شهروندان باشد. جان و مال و تسهیل امور زندگی آنها اساس نظم است حضور پلیس در هر مکانی به آن نوعی امنیت می دهد چه پلیس باشد چه ژاندارم و چه حفاظت مدنی.

پلیس در خواب مفاهیم مهمی برای بیننده و رابطه او با اطرافش و از آن دارد.

دیدن مردان امنیتی، پلیس یا ژاندارم در خواب در بین راه، بیانگر امنیت از خطرات و دسیسه ها است.

کسی که در خواب توسط پلیس متوقف شود، بیانگر این است که او یک امتحان یا مسابقه را با موفقیت پشت سر می گذارد.

ورود پلیس به خانه در خواب نشانه ایمن بودن از خطرات است.

دیدن یک پلیس زن در خواب، نشان دهنده بازیابی یک چیز گم شده است.

غذا خوردن با پلیس در خواب بیانگر حضور فردی در اطراف اوست که بر سر موضوعی با او اختلاف می کند.

اختلاف و درگیری با پلیس در خواب، نشان دهنده ترس از شکست است.

دیدن پلیس از دور و همراهی افراد دیگر در خواب بیانگر پیروزی نزدیک است.

و شراب خوردن با پلیس در خواب، پس حاکی از ماجراجویی و قمار است، چه در سود و چه در امور دیگر.

سوالات مکرر پلیس در خواب ممکن است نشان دهنده موفقیت های مکرر باشد.

دیدن پلیسی که در خواب پسرتان را دستگیر می کند، بیانگر اطاعت او از شماست.

هر کس در خواب ببیند که پلیسی او را تعقیب می کند، از کامیابی و شواهد بطالت و تنبلی می گریزد.

فرار از پلیس در خواب ممکن است نشان دهنده ترس از آینده باشد.

ازدواج با پلیس یا پلیس در خواب، برای جوینده علم یا امرار معاش، فال نیک است.

اگر پلیس در خواب شما را به نام شما صدا زد، این نشان دهنده موفقیت است و اگر شما را با نامی غیر از نام شما صدا زد، نشان دهنده خبر ناخوشایند است.

تعداد زیاد پلیس در خواب غیر قابل قبول است و نشان دهنده وحشت و ترس است.

اگر پلیس شما را به اتهام بی گناهی دستگیر کرد، این نشان می دهد که بر افراد حسود و کینه توز چیره شده اید.

و خداوند تبارک و تعالی داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا