تعبیر دیدن پشت در خواب

تعبیر دیدن پشت در خواب

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلوات و سلام بر سرور همه خلقت به مخرج مرد یا زن باسن یا خاجی می گویند. این عضو اغلب برای اکثر افراد برجسته است و از طریق آن بیشتر مواد زائد بدن اعم از جامد یا گاز خارج می شود.وجود این نماد در خواب نیز معانی و معانی مهمی دارد که عمدتاً مربوط به خواب بیننده است از جمله .

مقعد مرد در خواب به پول زن اشاره دارد اگر آن را درشت ببیند زنش مال زیادی دارد.

هر کس در خواب مقعد خود را بزرگ ببیند، بیانگر آن است که بیننده بر مال همسرش چیره می شود و به شادی و خوشی مبتلا می شود.

هر کس در خواب مخرج دیگری را ببیند، به قهقرایی و عقب نشینی در امور زندگی خود اشاره می کند.

هر کس در خواب مقعد خود را آشکار کند، خواه به وسیله بازیگر یا خود، دلالت بر آشکار شدن امر او دارد.

هر کس در خواب ببیند که با زنی از مقعد او همبستر می شود، دلالت بر این دارد که غیر از صورتش چیزی می خواهد یا کاری می کند که برایش سودی ندارد.

راه رفتن و کشیدن روی مقعد در خواب، نشان دهنده این است که بیننده ممکن است مجبور یا ناتوان باشد.

هر کس در خواب مخرج خود را بسته ببیند و نتواند از مدفوع یا باد بیرون بریزد، بیانگر زندگی تسلیم است و چه بسا تسلیم و ذلت باشد.

هر که در خواب انسداد مقعد ببیند در حالی که نسبت به آن بی تفاوت است، دلالت بر رازداری دارد.

خوردن یا آشامیدن از مقعد در خواب یک بیماری است.

خروج کرم ها از مقعد در خواب، ممکن است نشان دهنده مرگ قریب الوقوع باشد.

در خواب خون از مقعد خارج می شود، پس منظور نوه هاست و ممکن است به جدایی برخی از والدین نیز اشاره داشته باشد.

آغشته شدن به خون از مقعد در خواب ممکن است اشاره به پول حرام باشد.

دیدن بیرون آمدن پرنده یا حیوان از مقعد شخص، اشاره به نوزاد تازه متولد شده با توجه به جنسیت حیوان یا پرنده است.

دیدن مقعد مادر در خواب ممکن است بیانگر عدم کسب درآمد از گناه و گناه باشد.

و مردی دید که عجز زنی از آسمان به زمین افتاده است، رؤیاهای خود را در گذرگاهی نقل کرد و گفت: چه می‌کنی؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا