تعبیر پشت در خواب

تعبیر پشت در خواب

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلوات و سلام علیکم مولای مخلوقات پشت مرد یا زن یکی از اندامهای پشتی است که اغلب در معرض ضربات، چه خشونت و چه استرس، پشت یک شخص در خواب یکی از نمادهایی است که به واسطه آنچه در واقعیت با آن متمایز می شود، دارای معانی متمایز است. در این مقاله با برخی از آنها آشنا خواهیم شد. از موارد حضور پشت در خواب.

پشت در خواب ممکن است برای انسان تکیه گاه و مایه قوت و ارزش باشد و به پیری و گذشت روز هم اشاره داشته باشد و آن بر حسب حالتی است که پشت در خواب دیده می شود. .

هرچه کمر در خواب چاق تر و زیباتر باشد، وضعیت پایدار و بهبود یافته خواب بیننده را بهتر بیان می کند و بالعکس.

اگر کسى در خواب پشت پیرزنى را ببیند، بیانگر گذشتن دنیا و تصرف در امرى است که او مى خواهد.

و هر کس پشت زن معمولی را در خواب ببیند، ممکن است امری که می خواهد سخت شود و برآورده نشود.

و هر که در خواب پشت زن جوانی ببیند، منتظر خیر است و کند می شود تا به دست آید.

دیدن کمر شکسته در خواب بیانگر ترس، اندوه و حوادث آینده است.

دیدن تغییر رنگ پشت در خواب به قرمز، مشکی یا آبی نشان دهنده ترس از حمله است.

پشت اتو شده با آتش در خواب بیانگر بخل است.

و اما پشت خمیده در خواب، بیانگر بلایی یا آفتی است که بر بیننده خواب می آید و امور زندگی او را سنگین می کند و او را خسته می کند.

دیدن پشت دشمن در خواب پیروزی است.

و اما دیدن پشت دوستی در خواب، بیانگر این است که او شما را در امری رها کرده است.

و هر که در خواب ببیند کمرش درد می کند، ممکن است به مرگ برادر یا خویشاوندی یا ضرر مادی بر بیننده باشد.

و هر که در خواب خود را در حال حمل بار سنگین بر پشت ببیند، دلالت بر قرض بزرگی دارد که باید بپردازد.

و خداوند تبارک و تعالی داناتر است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا