تعبیر موهای خاکستری برای زنان و مردان در خواب

بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات و درود بر سرور همه خلقت مراقبت از مو و پیگیری تغییراتی که در آن رخ می دهد چه از نظر شکل و ظاهر و رنگ. ، کیفیت، سفیدی مو یا سفیدی موهای سر از جمله این تغییرات است که روی سر تاثیر می گذارد، چه این سفیدی مو طبیعی باشد و چه آسیب شناسی.

وجود این نماد در خواب دارای معانی خاصی است که در این مقاله با بیشتر آنها آشنا خواهیم شد.

ابن سیرین می گوید: سفیدی مو برای کسانی که پیر نشده اند، کراهت دارد، یعنی سفیدی مو برای جوانی کراهت دارد، و نیز می گوید سفیدی مو، بی پولی و بی خیالی است، مخصوصاً اگر مو بلند باشد.

و فقیر اگر در خواب موی سفید ببیند با فقر قرض او و چه بسا حبس جمع می شود.

و هر کس در خواب ببیند که موهای سفید را می کند یا مو به مو می کند، خلاف سنت است و بزرگان را احترام نمی کند.

و هر کس در خواب ببیند که موهایش سفید است پسری خواهد داشت.

در مورد زنی که در خواب موی سفید می شود، ممکن است حسادت باشد که موجب اندوه و توهم شود.

دیدن موی سفید در خواب برای زن ممکن است با نقص در دین شوهرش توضیح داده شود، و اگر او متقی و متعهد باشد، ممکن است او را به دیگری تبدیل کند.

خدا بهتر می داند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا