تعبیر کباب در خواب

تعبیر خواب کباب کردن در خواب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلوات و درود بر سرور همه خلقت.

حتی افراد معمولی جز در عید قربان یا برخی مناسبت ها کباب کردن را به یاد نمی آورند و حضور دارند، نماد کباب کردن در خواب اغلب برای بیننده و مبلغان فال نیک است.

دیدن کباب در خواب، منادی زندگی خوب است، به ویژه اگر تازه باشد.

بره کباب چاق در خواب پول است و لاغر آن مایه خستگی است.

کباب کردن گاو در خواب برای ترسو و فرزند پسر برای زن باردار بی خطر است.

بریان کردن گوساله در خواب به معنای رزق و باروری است، کباب کردن بز در خواب برای کسی که آن را بخورد فرزند ذکور است و همچنین کباب کردن شتر از ترس یا بچه شیطونی در امان است.

از سوی دیگر، بریان کردن در مواردی ممکن است به شبهه مالی یا گناه در امر معاش اشاره داشته باشد.

چشم انداز گوشت مرغ کبابی یا پخته، امرار معاش و پول بدون زحمت و خیانت است.

دیدن کباب در خواب، ممکن است بیانگر بیماری و نگرانی باشد.

هر که در خواب گوسفندی را کباب کند، زن یا مادرش بیمار می شود.

کباب در خواب برای مجردان دلیل بر ازدواج است و خداوند تبارک و تعالی دانا و بزرگوار است.

دیدن گوشت کوبیده خوراکی در خواب اگر پخته یا کباب شده بود، نشان دهنده نیکی و رزق و روزی نزدیک، برای مجرد نشان دهنده همسری خوب و مرفه و برای دختر مجرد نشان دهنده نزدیک بودن نامزدی است. برای زن باردار نشان دهنده پسر و سهولت زایمان و برای متاهلین نشان دهنده آرامش و شادی نزدیک است و به طور کلی خرد کردن گوشت خوراکی خوب و رزق است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا