تعبیر دیدن حضرت اسحاق علیه السلام در خواب

تعبیر دیدن حضرت اسحاق علیه السلام در خواب

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلوات و درود بر سرور همه خلقت در این مقاله آنچه را که در کتاب بیان توسط القدری و نسخه خطی الحکم و اهداف در خواب غبارروبی در مورد آنچه در رؤیت انبیا و رسولان دلالت می کند، هر یک به طور جداگانه، ضمن ذکر حریم هر یک از پیامبران سلام بر آنان.

می گویند دیدن مولای ما اسحاق علیه السلام در خواب اشاره به آنها و پریشانی است

رؤیت اسحاق علیه السلام در خواب حکایت از بازگشت پسر سرگردان در موقعیت خاصی دارد، اگر بیننده پسری نافرمان داشت.

دیدن اسحاق علیه السلام در خواب، بیانگر مژده و امنیت از ترس است، اگر بیننده در زندگی از باکره ای بگذرد.

و در کتاب بیان القدری نویسنده آن نصر بن یعقوب آمده است.

مسلمانان گفتند: هر کس اسحاق را در خواب ببیند، به وحشت سختی مبتلا می شود که او را به مرگ نزدیک می کند، سپس نجات می یابد و مژده و افتخار می یابد، و اگر او را در حال لرز ببیند، بینایی اش از بین می رود.

و یهود گفتند: هر که اسحاق علیه السلام را در خواب ببیند به رهبری و باروری می رسد.

و نصارا گفتند: هر کس مولای ما اسحاق را در خواب ببیند، در نفسش طمع و اندوه در بدن و در خانواده و مادرش تفرقه می افتد و از ترس شدید از خداوند متعال و آزمایش پادشاهان می ترسد. به او رسید و خداوند روزی او را وسعت بخشید و دو پسر به دنیا آورد که یکی صالح و دیگری فاسق است و خداوند تبارک و تعالی دانا و بزرگوار است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا