تعبیر قابیل و هابیل در خواب

تعبیر قابیل و هابیل در خواب

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلوات و درود بر سرور همه مخلوقات قابیل و هابیل را معروف ترین و اولین برادران دشمن می دانند. در تاریخ بشری دیدن آنها در خواب یا یکی از آنها اعم از قابیل یا هابیل در تعبیر خواب اهمیت و معنی دارد این تعبیری است که از کتابی گرفتیم بیان قدری به نویسنده آن نصر بن یعقوب.

هر که قابیل را در خواب ببیند ستمگر است و جانی را به ناحق می کشد، زیرا خداوند متعال می فرماید (پس جان او داوطلب شد تا برادرش را بکشد پس او را کشت و از زیانکاران شد).

و اگر هابیل را دید که حسادت می کرد و از روی کینه به دشمنش ضرر می رساند و چه بسا او را بی گناه کشته اند، به خود ستم کرده است.

و نصارا گفتند: هر که هابیل را در خواب ببیند پروردگارش را اطاعت می کند و به خاطر زن یا خویشاوندی دچار سختی و ضعف می شود و باید از برادرانش بر حذر باشد.

و خداوند تبارک و تعالی داناتر است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا