تعبیر دیدن سوره مسد در خواب

تعبیر دیدن سوره مسد در خواب

تعبیر خواب سوره مبارکه مسد در خواب تعبیر دیدن سوره مسد در خواب ، سوره مبارکه مسد در خواب برای زنان مجرد ، سوره مبارکه مسد در خواب برای زنان باردار ، خواب دیدم سوره مسد را می خوانم، قرآن را در خواب برای زنان مجرد می خوانم، سوره مسد را در خواب می شنوم، سوره مسد را در خواب می خوانم ابن سیرین، تعبیر خواب. درباره خواندن سوره مسد در خواب برای زن شوهردار

در هزاره صورتی می گوید:

دست هلاکت برای ثروتمندان دراز است، اما برای فقیر، تهمت زن و اهل دنیاست.

کسى که در خواب سوره اى را که با دست توبه مى کند بخواند، مال خود را در چیزى خرج مى کند که خداى تعالى را خشنود نمى کند و اگر مالى ندارد با غیبت در میان مردم راه مى رود.

همچنین گفته شد دیدن سوره مسد در خواب با منافق دشمنی می کند.

و گفته شد توحید و بی فرزندی و طول عمر فراهم است.

خدا تنها می داند.

بقیه معانی سایر سوره های قرآن را می توانید بر اساس این لینک مشاهده کنید تعبیر خواب سوره های قرآن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا