تعبیر دیدن سوره عصر در خواب

تعبیر دیدن سوره عصر در خواب

تعبیر خواب سوره عصر، سوره عصر در خواب، تعبیر دیدن سوره عصر در خواب، سوره عصر در خواب برای زنان مجرد، سوره عصر در خواب برای زنان باردار. ، خواب دیدم سوره عصر را می خوانم، قرآن را در خواب برای زنان مجرد می خوانم، سوره عصر را در خواب می شنوم، سوره عصر را در خواب می خوانم ابن سیرین، تعبیر خواب. درباره خواندن سوره عصر در خواب برای زن شوهردار.

در هزاره صورتی می گوید:

بعدازظهر هشدار و بشارت است و حمزه و لمس در حمزه است.

هر کس در خواب سوره عصر را بخواند، اشاره به انذار و بشارت دارد.

و گفته شد که سود و زیان بسیار است و بر دشمنان پیروز است.

خدا تنها می داند.

بقیه معانی سایر سوره های قرآن را می توانید بر اساس این لینک مشاهده کنید تعبیر خواب سوره های قرآن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا